7.8.2020

Opettajien lomautuksiin ei ole varaa

SOOLin mielestä yhdenkään opettajan lomautukseen ei ole varaa. Opettajien lomautukset eivät palvele ketään nykyhetkenä tai tulevaisuudessa, kun lapsia ja nuoria putoaa yhteiskunnan kelkasta.

KANNANOTTO

Covid-19 -pandemia siirsi lähes koko yhteiskunnan etäyhteiskunnaksi. Muun yhteiskunnan sulkeutuessa varhaiskasvatuksen toimipisteet pidettiin auki ja muussa opetuksessa tehtiin valtava digiloikka siirryttäessä etäopetukseen yhdessä yössä. Tarvittava lähiopetus järjestettiin ja perusopetuksessa kouluihin palattiin lukuvuoden viimeiseksi kahdeksi viikoksi. Kouluihin paluuta perusteltiin merkittävänä erityisesti lasten oikeuksien ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Opetusministeri on luvannut koulutukseen lisäresursseja, mutta kuntien uutiset syksyn lomautuksista huolettavat.

SOOLin mielestä yhdenkään opettajan lomautukseen ei ole varaa. Etäopiskelun vuoksi aiempaa useampi oppija on tuen tarpeessa. Etäopetuksen todelliset vaikutukset oppimistuloksiin, oppijoiden hyvinvointiin sekä sosiaalisiin taitoihin näkyvät vasta paljon myöhemmin. Koulujärjestelmää määrittää se, kuinka hyvin tukea tarvitsevat oppilaat huomioidaan. Tämän takaavat lähtökohtaisesti opettajat.

Jo ennen poikkeustilaa Suomen Pisa-tulokset ovat olleet laskussa ja huolestuttavaa on esimerkiksi sosioekonomisen taustan vaikutukset oppimistuloksissa. Poikkeustila on korostanut yhteiskunnan epätasa-arvoisia rakenteita, kuten kotien erilaisia mahdollisuuksia järjestää etäopetusta ja oppimisen tukea kotioloissa. Lomautukset voivat entisestään lisätä alueiden välistä epätasa-arvoa, kuten kasvattaa eroja oppilaiden oppimistulosten välillä, kun opettajien työtunteja alueellisesti vähennetään. Koulun tehtäviä ei voida toteuttaa täysimääräisesti, mikäli koulutuksen ja kasvatuksen tasosta tingitään. Näin käy väistämättä, mikäli opetushenkilöstö vähenee.

Valitettavasti myöskään koronatilanteen kehittymistä ei voida tietää ennalta. Mikäli etäopetukseen joudutaan siirtymään uudelleen, jokainen opettaja on tarpeen. Koulu on yksi yhteiskunnan tukipilareista ja opettajat tarvitsevat tukea sen pystyssä pitämiseen.

Opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat olleet laskussa jo muutaman vuoden, eivätkä jo valmiiksi vaikeutuneiden työolojen lisäksi tapahtuvat lomautukset lisää alan houkuttelevuutta. Laadukas koulutus vaatii osaavia ja motivoituneita opettajia, joiden saamiseksi tarvitaan panostuksia opettajiin. Ei ole oppijoiden edun mukaista, että opettajat joutuvat ottamaan muiden töitä vastuulleen lomautusten takia. Opettajien lomautukset eivät palvele ketään nykyhetkenä tai tulevaisuudessa, kun lapsia ja nuoria putoaa yhteiskunnan kelkasta pois.

SOOL vaatii, etteivät kunnat kohdista lomautustoimiaan opettajiin. Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen oppimisen sekä hyvinvoinnin tuen. Opettajien lomautus on kestämätön säästökeino, sillä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat suora leikkaus yhteiskunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta.


Lisää aiheesta

13.5.2024

Roolin vaihto opiskelijasta opeksi

Korkeakoulutus takaa teoriapohjan, jolle opettajan ammattitaito rakentuu työkokemuksen myötä. Työelämään siirtyessään pääsee mukaan prosesseihin ja tilanteisiin, joita varten ei ole voinut opettajankoulutuksessa harjoitella, mutta joista kuitenkin selviytyy.

13.5.2024

”Tää on nyt ihan vaan tällanen tavallinen tarina”

Opintojen päättymisen kohdalla moni vastavalmistunut opettaja pohtii, mihin suuntaan elämä vie. Omaa jaksamistaan ja arvojaan kannattaa pohtia, mutta töitä voi lähteä rohkeasti hakemaan myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelta.

13.5.2024

Terveisiä kesälomalta!

Opiskelu on tekemistä, josta ei lomia kerry. Töiden, opiskelun ja rahan riittämisen kolminaisuus määrittääkin opiskelijan arkea mutta kun elämänvaihe on ohi, voi kaikki kokemukset nähdä arvokkaina ja itsensä monta uutta oppia rikkaampana.

29.4.2024

Toinen lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle – SOOL mukana

Uudet lakot koskevat jo aiemmin ilmoitettujen oppilaitosten lisäksi myös uusia toimijoita ja lakot laajenevat musiikin alan oppilaitoksiin. Mikäli yksityisen opetusalan työehtoneuvotteluissa ei päästä sopuun, lakko järjestetään 13.–16.5. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, mutta OAJ:ltä voi hakea lakkoavustusta.

12.4.2024

Lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle – koskee myös SOOLin jäseniä

Mikäli yksityisen opetusalan työehtoneuvotteluissa ei päästä sopuun, seurauksena on kahden vuorokauden mittainen lakko 23.–24. huhtikuuta. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, mutta OAJ:ltä voi hakea lakkoavustusta.

Jaa sivu somessa

Tweet