17.4.2016

Liittokokous: Lisää monikulttuurisuustaitoja opettajankoulutukseen

SOOLin liittokokous vaatii opettajankoulutuslaitoksia huomioimaan monikulttuurisuuskasvatuksen osana opintoja entistä vahvemmin. Opettajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kohdata oppija ennakkoluulottomasti tämän kulttuuritaustasta riippumatta.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n liittokokous vaatii opettajankoulutuslaitoksia huomioimaan monikulttuurisuuskasvatuksen osana opintoja entistä vahvemmin. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä on viime vuosina kasvanut Suomessa ja tulee jatkossakin kasvamaan. Tällä hetkellä monikulttuurisuustaitojen opetuksessa on kuitenkin suuria eroja eri opettajankoulutusyksiköiden välillä. Opettajankoulutuksen tulee tarjota kaikille tuleville opettajille tarpeeksi välineitä toimia monikulttuurisissa oppijaryhmissä.

Laadukas ja monipuolinen opettajankoulutus takaa laadukkaan koulutuksen ja kasvatuksen koko koulutuspolulla. Koulutus taas on avainasemassa kotoutumisessa ja yhteiskuntaan integroitumisessa. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen ja Suomeen integroituminen edellyttävät mahdollisuutta osallistua laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta aikuisopintoihin. Tämä taataan sillä, että jokaisella on kulttuuritaustasta tai sosioekonomisesta taustasta huolimatta yhdenvertainen mahdollisuus kouluttautua opettajaksi. Jo tällä hetkellä on huutava pula esimerkiksi pätevistä islamin opettajista.

Jokainen opettaja toimii kielen ja kulttuurin opettajana. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekä kielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi oppilaitosten ja päiväkotien toimintakulttuuria. Kaikille opettajille on tarjottava välineitä kohdata ja tukea suomi ja ruotsi toisena kielenä -oppijoita. Riittävä kielitaito takaa yhdenvertaisuuden oppijoiden kesken. Oppijoilla on oikeus opiskella omaa äidinkieltään, joten on pidettävä huolta, että päteviä eri kielien opettajia on riittävästi vastaamaan kentän tarpeisiin. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää osaamista pitää kehittää, ja se tulee sisällyttää opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Opettajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kohdata oppija ennakkoluulottomasti tämän kulttuuritaustasta riippumatta. Monikulttuurisuuden lisääminen opettajaopintoihin auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat ennakkokäsityksensä ja tarkastelemaan niitä kriittisesti sekä ehkäisemään mahdollisia pelkoja monikulttuurisuuteen liittyen. Jokaisen opettajan peruskoulutukseen tulee lisätä monikulttuurisuustaitojen opiskelua. Monikulttuurisuustaitoja ei voi oppia vain lukemalla, vaan opintojen tulee sisältää myös aitoja kulttuurisia kohtaamisia.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry hyväksyi liittokokouksessaan 17.4. Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman. Julkaisu on liiton tärkein koulutuspoliittinen asiakirja. Monikulttuurisuus on yksi ohjelman teemoista.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet