23.11.2015

Savonlinnan kampus on säilytettävä

SOOL vaatii Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyttämistä nykyisellään ja tyrmää vaihtoehdot lakkauttaa Savonlinnan kampus tai siirtää sen toimintoja muualle. Itä-Suomen yliopiston tulisi ottaa mallia Turun yliopistosta, joka on turvannut Rauman opettajankoulutusyksikön rahoituksen.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan Pelastakaa Savonlinna -tapahtumaa ja kannustaa aktiivisiin toimiin kampuksen säilyttämiseksi. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutusyksikön nykyinen sopimuskausi on päättymässä ja kampuksen rahoituksen jatkosta keskustellaan. Esimerkiksi yliopistojen yhteistyöjärjestö UNIFI:n epätäsmällisyyksiä sisältävä raportti ehdottaa kotitalous- ja käsityötiedettä siirrettäväksi Joensuuhun. SOOL kyseenalaistaa kyseisen raportin luotettavuuden ja tyrmää vaihtoehdot lakkauttaa Savonlinnan kampus tai siirtää sen toimintoja muualle.

Savonlinnassa on tehty onnistuneesti opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimaa profiloitumista taito- ja taideaineiden kampukseksi. Nykyisin kaikki luokanopettajaopiskelijat aloittavat OpeArt-painotuksella. Savonlinnan normaalikoulu on erikoistunut tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opetuksessa ja tarjoaa opettajaksi opiskeleville erinomaiset valmiudet digiloikkaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lastentarhanopettajien koulutusta tulee lisätä ja Savonlinnassa on kapasiteettia lisätä sisäänottoa sekä opiskelutilojen että asuntojen puolesta. Savonlinnan taide- ja taitoaineisiin profiloitunutta opettajankoulutusta ei ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa Joensuun tai Kuopion kampusten toimintaresursseilla. Siirto muualle tarkoittaisi myös opiskelu- ja erikoistilojen uudelleenrakentamista ja opiskelija-asuntojen tilanteen tarkkaa selvittämistä.

Kattava yliopistollinen opettajankoulutus tulee taata valtakunnallisesti, jotta pätevien opettajien ja asiantuntijoiden saatavuus turvataan koko maassa. Savonlinnan yksikön lakkauttaminen olisi toteutuessaan merkittävä heikennys Etelä-Savon maakunnalle. Savonlinnan kampus on ollut toistuvasti lakkautushuhujen kohteena. SOOL vaatii Itä-Suomen yliopistoa tunnustamaan Savonlinnan yhdenvertaisena kampuksena Kuopion ja Joensuun rinnalla. Itä-Suomen yliopiston tulee ottaa mallia Turun yliopistosta, joka on turvannut Rauman opettajankoulutusyksikön rahoituksen.

SOOL näkee Savonlinnan yksikön toteuttaneen siltä vaaditut profilointitoimet. On vaikea ymmärtää miksi hyvää tutkimustyötä tekevä ja onnistuneesti profiloitunut yksikkö pitäisi sulkea. SOOL vaatii Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyttämistä nykyisellään.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet