15.2.2023

Varhaiskasvatus vakinaiseksi osaksi koulutuspolkua kohdennetuilla resursseilla

Varhaiskasvatuksen aloituspaikkojen lisääminen on välttämätöntä, mutta samalla on huolehdittava alan vetovoimasta ja opintojen laadusta.

KANNANOTTO

Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaa moniammatillinen tiimi. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, antaa laajat oppimisedellytykset sekä edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Onkin erittäin huolestuttavaa, että tällä hetkellä laadukasta varhaiskasvatusta ei ole mahdollista toteuttaa ja varhaiskasvatuksen kenttä on kriisissä.

Opettajapula alalla on valtakunnallinen ongelma, joka kulminoituu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle. Ei mene kauaakaan, kun kriisin vaikutukset näkyvät koulutuspolun seuraavilla portailla. Etenkin, kun laskeneet oppimistulokset ja oppimisvaje herättävät keskustelua jo tässä hetkessä. Varhaiskasvatuksen tulee olla vakinainen osa koulutuspolkua, jossa huolehditaan siitä, ettei tällaisia oppimisen kuoppia synny.

Lapsen kielenkehityksen tärkeimmät vaiheet sijoittuvat varhaiskasvatusikään ja siksi varhaiskasvatuksessa harjoitettu vuorovaikutus sekä opettajan tarjoama tuki vahvistavat kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja. Myös mahdollisiin tuen tarpeisiin voidaan vastata aiemmin ja laajemmin varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattitaidolla.

Varhaiskasvatuslaki antaa raamit laadukkaalle varhaiskasvatukselle valtakunnallisesti. Laki takaa tällä hetkellä moniammatillisen, osaavan tiimin, jossa jokaisella varhaiskasvatuksen asiantuntijalla on oma roolinsa ja tehtävänsä. Yliopistosta kelpoisuuden saaneet varhaiskasvatuksen opettajat tuovat tiimiin pedagogisen osaamisen. Siksi onkin tärkeää kouluttaa tarpeeksi varhaiskasvatuksen opettajia. Kuitenkin liian usein koulutuspaikoista puhuttaessa määrä korvaa laadun, mikä huolestuttaa meitä alalla opiskelevia.

Aloituspaikkojen määrällinen nosto on välttämätöntä opettajapulan ratkaisemiseksi, mutta se ei missään nimessä voi olla ainoa toimenpide. Täytyy huolehtia, että ala on vetovoimainen eli alalle hakeudutaan opiskelemaan ja että opinnoista valmistutaan. Opintojen tulee siis olla laadukkaat sekä valmistaa työelämään.

Varhaiskasvatuksen koulutusmäärän nostamista tulee tukea pysyvällä valtion rahoituksella, jotta resurssit laadukkaan opettajankoulutuksen toteuttamiseen ovat turvatut. Korkeakoulujen lisärahoitus on vähintä mitä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen eteen on tehtävissä – muuten aloituspaikkojen lisäykset ovat turhia ja jopa haitallisia.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet