23.3.2022

Opettajarekisteri - Ei uhka vaan välttämättömyys

Valmisteilla olevan opettajarekisterin tarkoituksena on kertoa, paljonko Suomessa on kelpoisuussäädösten mukaisia opettajia, rehtoreita ja johtajia. SOOL vaatii, että opettajarekisteri otetaan käyttöön ensi tilassa, jotta opettajankoulutuksen tarpeita voidaan tarkemmin ennakoida koko maassa kohdentamalla koulutuksen volyymiä ja erikoistarpeita.

KANNANOTTO

Nykyisin on olemassa vain kyselyihin pohjautuvaa tietoa opettajien määrästä ja heidän kelpoisuuksistaan. Tiedonkeruu toteutetaan kolmen vuoden välein ja siihen on vastannut vain noin puolet opettajista. Realistista dataa opettajista Suomessa ei siis ole ja esimerkiksi alueelliset erot saattavat olla mittavia.

Opettajarekisteriin siirryttäessä tiedot kelpoisuuksista siirtyvät suoraan opettajarekisteriin opiskelijan valmistuessa. Yksi valtakunnallinen yhtenäinen rekisteri tarjoaisi selkeyttä.

Rekisteri antaisi myös suuntaviivoja sille, mihin opiskelijat valmistuessaan työllistyvät. On selvää, että kaikki opiskelijat eivät jää töihin sille alueelle, missä opiskelevat. Opettajarekisteri kertoisi myös siitä, mille alalle opettajaksi opiskelevat työllistyvät – opettajankoulutus kun antaa eväät moneen muuhunkin, kuin opettajana toimimiseen.

Parhaimmassa tapauksessa myös vastavalmistuneiden työllistyminen helpottuisi, kun työnantajat pääsisivät rekisteristä näkemään uusien valmistuneiden opettajien tietoja kelpoisuuksineen. 

Opettajaksi valmistuvalla on takanaan usean vuoden korkeakouluopinnot, jotka takaavat hänelle kelpoisuuden opettaa tietyillä koulutusasteilla. Opettajan tulee olla kelpoinen ja vain kelpoisen opettajan tulee voida käyttää itsestään opettaja-nimikettä. Oppijankin tulee pystyä luottamaan siihen, että hänen opettajansa ovat kelpoisia.

Tälläkin hetkellä opetus- ja kasvatuskentällä toimii henkilöitä, joilta puuttuu kelpoisuus ja opettajarekisterissä tämäkin tieto näkyisi. Rekisterin avulla saataisiin myös tieto, paljonko kelpoisia opettajia puuttuu eri puolilla Suomea.

On hienoa, että opettajarekisteri on otettu avoimesti vastaan eduskunnassa ja useat puolueet ovat jo näyttäneet rekisterille vihreää valoa. Toivomme päättäjiltä katsetta tulevaisuuteen ja panostamista opetusalaan. Eduskuntavaalit ovat nurkan takana ja kaikki opettajaksi opiskelevat seuraavat mielenkiinnolla, kuinka koulutusmyönteiset päättäjät Suomelle valitaan.


Lue lisää:
OAJ: Opettajarekisteri on nyt ajankohtainen 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet