Kooma ry

Kooma ry on Aalto ARTSin kuvataidekasvatuksen oma ainejärjestö, joka pitää toiminnallaan yllä opetuksen, opiskelun ja opiskelijaelämän laatua.

Kooma

Kooma seuraa aktiivisesti koulutuspoliittisia ja muita alaa koskevia kysymyksiä ja ottaa tarvittaessa niihin kantaa. Kooma järjestää myös mm. opintomatkoja.

Jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan.

Linkki yhdistyksen sivuille

Jaa sivu somessa

Tweet