25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

KANNANOTTO

Kestävä elämäntapa on kirjattu opetussuunnitelmien perusteiden arvopohjaan. Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa opetussuunnitelmien sisältöä, ja opetussuunnitelman toteuttaminen on opettajien velvollisuus. Siihen opettajat tarvitsevat paitsi taitoa, myös tukea.

Opettajat ja oppilaitokset varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti tarvitsevat työkaluja, joilla kestävyyskasvatus saadaan osaksi arjen toimintoja ja opetusta kokonaisvaltaisesti. Sen vuoksi ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Ohjelma tarjoaa kestävyyskasvatuksen tueksi toimintamalleja, materiaalia, koulutusta ja tietoa – ja juuri niitä niin opettajat kuin oppijat, kestävän tulevaisuuden rakentajat, tarvitsevat. Opettajat tarvitsevat koulutusta aiheen käsittelystä sekä materiaaleja opetuksensa tueksi. Oppijat tarvitsevat esimerkkejä ja opetusta siitä, miten he löytävät ratkaisuja toimia omassa elämässään kestävästi ja rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

Kestävyyskasvatus ei saa jäädä oppilaitoksissa yksittäisten opettajien vastuulle, vaan sen tulee olla koko yhteisön yhteistä toimintaa. Opettajat tarvitsevat tietoa ja osaamista aiheen käsittelyyn, mutta koulun rakenteiden ja järjestelmien tulee tukea tätä työtä ja siten mahdollistaa kestävät valinnat ensimmäisinä valintoina. Kyse ei ole yksittäisten opettajien tai oppijoiden halusta toimia kestävästi, vaan yhteisön tarpeesta, jonka sivuuttaminen ei enää ole mahdollista. Opettaja opettaa myös esimerkillään, minkä vuoksi opettajan on tehtävä näkyvästi kestäviä valintoja.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry

 


Lue myös:
Kestävä koulu -ohjelma

 


Lisää aiheesta

12.5.2021

Korvaako robotti opettajan? Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat kristallipallon äärellä

Miltä näyttää opettajuus lähivuosina? Tässä artikkelissa asiaa penkovat kolme ammattiopeopiskelijaa. Käymme läpi ajatuksia tulevaisuuden opettajan työstä ja sen haasteista. Tulevaisuuden ennustaminen lienee mahdotonta, mutta jotakin voimme tutkimuksen menetelmin saada selville.

6.5.2021

Medialukutaito ja lapsen oikeudet

Mitä digitaaliset ympäristöt tarkoittavat lapsen oikeuksille, yksityisyydelle, syrjimättömyydelle ja koulutukselle? Medialukutaidon opetuksen ei pitäisi enää olla opettajakohtaista ja yksittäisen opettajan kiinnostuksen varassa.

6.5.2021

Elämyksellisyyttä oppimiseen VR-teknologian avulla

Millaista lisäarvoa VR-teknologia voi tuoda opetukseen? Kenelle VR-laitteiden opetuskäyttö soveltuu ja mitä opettajan kannattaa huomioida virtuaalitodellisuutta hyödyntävien laitteiden opetuskäytössä?

4.5.2021

Hyvä opettaja osaa laittaa työkoneen ja koulun oven kiinni

Vuoden harjoittelunohjaaja 2021 on Jyväskylän normaalikoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen harjoittelunohjaajana toimiva Mari Mäki-Paavola.

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

Jaa sivu somessa

Tweet