8.12.2022

Korkeakouluissa on huomioitava moninaiset oppijat

Oikeus opiskella kuuluu meistä jokaiselle. SOOLin mukaan korkeakoulutuksen tulee olla aidosti mahdollista ja saavutettavaa erilaisille oppijoille, ja opettajankoulutuksen tulee olla tässä suunnannäyttäjä.

KANNANOTTO

Suomalainen opettajankoulutus on maailman huippua ja siitä katsotaan mallia maailmalla. Asema on ansaittu, mutta koulutuksestamme löytyy vielä sudenkuoppia. Erilaisten oppijoiden huomioinnissa osana opettajankoulutusta on vielä kehitettävää.

Meillä tulevilla opetus- ja kasvatusalan ammattilaisilla on asiantuntijuutta erilaisten oppijoiden huomioimisesta, opettamisesta ja yksilöllisistä järjestelyistä. Tämä jää kuitenkin koulutuksessamme usein oppisisältöjen tasolle, eikä ulotu korkeakouluopiskelijoiden moninaisen joukon kohtaamiseen.

Suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä opinnot tulee suunnitella erilaiset oppijat huomioiden – ei vain poikkeuksina. Korkeakouluopiskelijatkaan eivät mahdu yhdenlaiseen muottiin. Esimerkiksi oppimisvaikeus tai neurologinen poikkeavuus ei kerro ihmisen valmiuksista opiskella korkeakoulussa.

Oletusarvoisesti kaikki opiskelijat joutuvat kiipeämään samojen rimojen yli korkeakoulutaipaleellaan. Opiskelijoille, joille korkeakoulujärjestelmämme ei sellaisenaan sovellu, voi kyseinen rima olla kohtuuttoman korkealla, ellei siihen saa riittävää tukea.

– Oikeus opiskella kuuluu meistä jokaiselle. Mikäli suomalaisten korkeakoulutettujen määrää halutaan todella nostaa, tarkoittaa se opiskelija-aineksen moninaistumista. Opiskelijan tukipalveluja tulee kehittää ajankohtaiset tarpeet huomioiden, ja niitä on syytä tarkastella tasaisin väliajoin, vaatii SOOLin puheenjohtaja Hanna Rahkonen.

Käytännön järjestelyissä se voisi tarkoittaa erityispedagogisen tuen ja tutkimuksen mahdollistamista, opintojen joustavuutta, monipuolista esteettömyyttä ja ennen kaikkea selkeitä, korkeakoulukohtaisia linjauksia sekä opiskelijoille että opetushenkilökunnalle. Kolmannella asteella joustavia järjestelyjä tarvitsevia ei saa jättää oman onnensa nojaan.

Korkeakoulutuksen tulee olla aidosti mahdollista ja saavutettavaa erilaisille oppijoille, ja opettajankoulutuksen tulee olla tässä suunnannäyttäjä. Erityisesti opetus- ja kasvatuskenttä tarvitsee monenlaisia opettajia, eikä yhtä täydellistä mallia opettajana toimimiselle ole. On vain rikkaus tälle yhteiskunnalle, että opettajaksi kouluttautuu erilaisia ihmisiä. Mahdollistetaan siis korkeakoulutus ja opettajankoulutus jokaiselle oppijalle.


Lisää aiheesta

14.12.2022

Järjestöt: Lukiokoulutuksen rahoituksen leikkurista luovuttava seuraavalla hallituskaudella

OAJ, Lukiolaisten Liitto, Sivistystyönantajat ja SOOL vaativat muutoksia lukiokoulutuksen rahoitukseen. Nuorten hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen olisi tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta mutta nykyisellään lukiokoulutuksen rahoitus ei vastaa sen todellisia kustannuksia.

7.12.2022

Opettajaksi opiskelevien eduskuntavaalitavoitteet: Kasvatuksen ja koulutuksen puolella

SOOLin mukaan kasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole enää varaa leikata, vaan rahoitusta tulee nostaa. Ehdokkaat voivat allekirjoittaa eduskuntavaalitavoitteet SOOLin sivuilla ja sitoutua olemaan kasvatuksen ja koulutuksen puolella.

17.11.2022

Tanssinopettajasta OAJ:n puheenjohtajaksi

Katarina Murto, 51, valittiin OAJ:n puheenjohtajaksi toukokuussa. Koulutukseltaan Murto on tanssinopettaja ja tanssitaiteen maisteri sekä oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

14.11.2022

Rauman opettajankoulutuksen alasajo pahentaisi opettajapulaa

OAJ ja SOOL vastustavat jyrkästi Turun yliopiston suunnitelmia siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun. Ne eivät myöskään hyväksy yliopiston ajatuksia lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Järjestöjen mielestä suunnitelmat hankaloittaisivat opettajapulaa entisestään.

19.9.2022

Laadukas opettajankoulutus vaatii kohdennettua rahoitusta

Laadukasta opettajankoulutusta ei ole ilman riittäviä ja kohdennettuja resursseja. Opettajankoulutukseen panostaminen on SOOLin mukaan yksi olennaisimmista ratkaisuista opettajapulaan.

Jaa sivu somessa

Tweet