7.8.2015

Monella opettajalla edessä hyppy tuntemattomaan

Liitot ovat huolissaan siitä, miten oppilaiden turvallinen ja laadukas koulun aloitus turvataan kunnissa, joissa osa opettajista aloittaa työnsä vasta samaan aikaan oppilaiden kanssa. Vanhempainliitto ja SOOL vaativat, että kunnat jatkossa palkkaavat opettajat koko perusopetuslaissa määritellyn lukuvuoden ajaksi.

SOOL & Vanhempainliitto
KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ja Suomen Vanhempainliitto ovat huolissaan siitä, miten oppilaiden turvallinen ja laadukas koulun aloitus turvataan kunnissa, joissa osa opettajista aloittaa työnsä vasta samaan aikaan oppilaiden kanssa.

Osa kunnista on päättänyt palkata uudet opettajat vasta elokuun puolivälistä eteenpäin. Tämä poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä, jossa opettajat aloittavat työnsä elokuun alussa. Valtaosassa kuntia uusi menettely koskee uusia opettajia, osassa kaikkia määräaikaisia opettajan työsuhteita. Tämä heikentää merkittävästi opettajien ja perheiden mahdollisuuksia valmistautua tulevaan kouluvuoteen. Erityisen ongelmalliseksi tämän palkkausjärjestelyn tekee se, ettei opettajalle ole lain mukaan sallittua luovuttaa oppilaiden tietoja ennen työsuhteen virallista alkamista.

Elokuun alku on opettajille äärimmäisen tärkeää aikaa suunnitella alkavaa lukuvuotta. ”On hurjaa ajatella, että opettaja ei tiedä ennen koulun alkua montako oppilasta hänellä on vastuullaan, ja missä on luokkahuone. Pahinta on, ettei opettaja tiedä minkälaisia erityistarpeita oppilailla on!”, pohtii SOOLin pääsihteeri Julia Petäjä.

”Perheiden näkökulmasta tilanne on valitettava. Vanhemmat eivät saa tietää lapsensa tulevaa opettajaa ja ovat syystäkin huolissaan siitä, voiko opettaja tukea esimerkiksi heidän erityisessä tuen tarpeessa olevaa lastaan täysipainoisesti heti lukuvuoden alkaessa”, toteaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Koulun alkaessa sekä opettajien että vanhempien tulisi voida keskittyä lapsen tukemiseen ja kannustamiseen sekä hyvän luokkahengen rakentamiseen. Näillä asioilla on vaikutuksia koko tulevaan kouluvuoteen. Nyt tämä lapselle arvokas aika uhrataan säästösyistä. Vanhempainliitto ja SOOL vaativat, että kunnat jatkossa palkkaavat opettajat koko perusopetuslaissa määritellyn lukuvuoden ajaksi.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet