31.1.2018

Jäsenkyselystä suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle

SOOLin jäsenet arvostavat edunvalvontaa ja vakuutusetuja.

MARTINA WETTERSTRAND
Soolibooli 1/18

SOOLin jäsenkyselyyn vastasi loppukeväällä 2017 kaikkiaan 725 henkilöä, mikä edusti 10 prosenttia SOOLin jäsenistöstä. Kyselyyn osallistuneet olivat painotetusti opettajaopintojensa alkuvaiheessa: lähes neljännes vastanneista oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

Vähän yli puolet vastanneista edusti Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa opiskelevia, ja viidesosa oli jossain vaiheessa toiminut oman ainejärjestönsä tai opiskelijayhdistyksensä hallituksessa.

– Jäsenkyselyt ovat keskeinen työkalu SOOLin toiminnan arvioinnissa. Tulosten pohjalta pyrimme kehittämään jäsenpalveluita ja liiton tulevaisuutta aiempaa paremmaksi, kommentoi puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

SOOLin jäseneduista ja toimintamuodoista hyödyllisimpinä vastaajat pitivät vakuutusyhtiö Turvan jäsenetuvakuutuksia, alennusta Talvipäivämaksusta sekä mahdollisuutta liittyä työttömyyskassaan SOOLin kautta.

Jäseneksi liittymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä oli vakuutuksien ja työttömyysturvan lisäksi valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvonta ja vaikuttaminen.

Reilu 90 prosenttia vastanneista tiesi tai tunnisti oman opiskelupaikkakuntansa SOOL-aluetoimijan: yli puolet oli osallistunut yhdestä kolmeen ja kymmenesosa jopa neljään tai useampaan SOOL-aluetilaisuuteen, mutta joka kolmatta toiminta ei ollut tavoittanut lainkaan.

Aluetoimijoiden tilaisuuksista hyödyllisimmiksi koettiin uusille opiskelijoille sekä työttömyyskassajäsenyydestä pidetyt infot, koulutukset ja vierailuluennot sekä OAJ-infot valmistuville.

Työelämäasiat kiinnostavat

Kolmasosa vastaajista lukee Sooliboolinsa useimmiten heti sen ilmestyttyä, mutta lähes puolet harvoin tai ei koskaan. Jopa 67 prosenttia vastaajista lukee Sooliboolia mieluiten printtinä, ja lehdestä haluttaisiin lukea erityisesti opettajien palkkauksesta ja työsuhdeasioista, opettajankoulutuksesta ja opettajan työstä muualla maailmassa sekä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja keskustelusta.

Sosiaalinen media koettiin toiseksi helpoimmaksi tavaksi seurata SOOLin toimintaa, mutta ensisijaisena pidettiin oman ainejärjestön/opiskelijayhdistyksen kautta tulevaa tiedottamista. SOOLin julkaisuista Suositukset opetusharjoittelulle oli tuttu noin joka kolmannelle, Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma puolestaan neljäsosalle vastaajista.

Koulutusleikkaukset, oikeus erityisopetukseen sekä työelämään siirtyminen toistuivat kaikkien jäsenryhmien osalta aiheina, joihin SOOLin tulisi koulutuspoliittisessa keskustelussa ottaa kantaa. Toivotuimpia teemoja kaikille jäsenille avoimiin seminaareihin olivat erityispedagogiikka, opetusteknologia ja tvt, kiusaaminen, mentorointi ja monikulttuurisuus.

Jäsenkyselyssä kysyttiin myös toiveita Sooliboolin sisältöaiheiksi ja sitä, kuinka usein lehteä tulee luettua. Suurin osa vastaajista lukee Sooliboolin aina tai useimmiten sen ilmestyessä


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet