17.11.2017

Opiskelijoiden auttamishalusta järjestöksi ja globaalikasvattajaksi

Suomalaiset nuoret ovat tehneet taksvärkkiä jo 50 vuoden ajan. Opiskelijoiden auttamishalusta lähtenyt liike on näiden vuosien aikana kasvanut järjestöksi ja kehitysyhteistyön rinnalle on 2000-luvun aikana tullut myös suomalaisiin kouluihin kohdistettu globaalikasvatus.

NINA MIETTINEN
Soolibooli 5/17

Taksvärkki ry kouluttaa vuosittain vapaaehtoisia, jotka toteuttavat toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja kouluissa ja oppilaitoksissa. (Kuva: Pamela Arslan)

Imiö on muuttunut – enää ei ajatella, että "autetaan toisia siellä jossain" vaan huomataan tekojen globaalit vaikutukset ja halutaan yhdessä tarttua kaikkia koskettaviin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Jo 1960-luvulla ollut ajatus "nuorelta nuorelle" on säilynyt Taksvärkki ry:n perusajatuksena ja on edelleen ajankohtainen.

SOOLista tuli Taksvärkki ry:n jäsenjärjestö juuri 2000-luvun alussa, jolloin globaalikasvatusta alettiin tehdä näkyvämmin myös suomalaisissa kouluissa. Opeopiskelijat ovatkin olleet viime vuosina tiiviisti mukana viemässä globaalikasvatusta eteenpäin.

Suurena saavutuksena voisi mainita lapsen oikeuksia käsittelemään auttavan Oikeesti!-oppaan, joka sisältää osallistavia menetelmiä oppitunneille ja on nykyisin käytössä monella opettajalla ympäri Suomen. Opettajat ja oppilaskunnat voivat myös maksutta pyytää Taksvärkki ry:n vapaaehtoisia vetämään osallistavia työpajoja kouluihin.

Globaalikasvatus osana uusia opetussuunnitelmia

Soolilaiset vaikuttavat myös Taksvärkki ry:n hallituksessa. Tällä hetkellä opeopiskelijoita edustaa Tarja Työläjärvi, joka on myös Taksvärkin uuden globaalikasvatuksen työryhmän jäsen. Hallitus ohjaa Taksvärkki ry:n toimintaa ja Tarja kertookin ymmärtäneensä järjestön merkityksen syvemmin juuri hallitusvaikuttamisen kautta.

Globaalikasvatuksen työryhmässä puolestaan kehitetään uusia oppituntitehtäviä, mutta siellä on myös halua viedä globaalikasvatus sitäkin pidemmälle. Mikä olisi paras keino syventää aihetta siten, ettei yksittäinen työpaja jäisi vain pisaraksi meressä, vaan globaalikasvatus olisi kokonaisvaltainen osa oppilaan koulutietä?

Globaalikasvatus mainitaan nyt ensimmäisen kerran uudessa opetussuunnitelmassa. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että ilmiöoppiminen ja aktiiviseksi maailmankansalaiseksi kasvattaminen jalkautuu nopeasti kaikkiin Suomen kouluihin. Sen vuoksi täytyy nähdä vaivaa, ja itsekin innostua.

Globaalikasvatus on yksi
opettajan tärkeimmistä tehtävistä
tässä maailmanajassa.

Taksvärkin ja SOOLin yhteistyö pyrkii rohkaisemaan opeopiskelijoita tarjoamalla valmiita työkaluja globaalikasvatukseen. Esimerkiksi Fotonovela ja Vaikuta! -menetelmien avulla voidaan käsitellä hyvin erilaisia teemoja.

Tarjan mielestä globaalikasvatus on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä tässä maailmanajassa. Hän toivoo, että aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen aloitettaisiin vieläkin nuorempana. Monet Taksvärkin oppituntitehtävät ovat helposti muokattavissa myös alakoulujen käyttöön.

Tarja kertoo, että Taksvärkki ry:n kautta globaalikasvatus ja kehitysyhteistyö yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Hänen mielestään kehitysyhteistyötä tulee tulevaisuudessa viedä juuri siihen suuntaan, että paikalliset nuoret voimaantuvat uusia taitoja oppimalla ja pystyvät sitä kautta päättämään omasta elämästään.

Tarja muistuttaa myös, että yksittäisten ainejärjestöjenkin kannattaa pitää Taksvärkki ry mielessä järjestäessään tapahtumia ja tempauksia, sillä yhteistyö voi tapahtua paikallisten Taksvärkin vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien kanssa suoraan.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäen mukaan yhteistyö SOOLin kanssa on vuosi vuodelta vahvistunut. Järjestöt ovat tehneet paljon alueellista yhteistyötä ja järjestäneet yhdessä tempauksia, Maailman opettajien päivää ja infotilaisuuksia yliopistoilla.

Taksvärkki on myös kouluttanut opeopiskelijoita Maailma koulussa -seminaareissa. Anna toteaakin, että opeopiskelijat ovat valveutunutta ja kiinnostunutta porukkaa, joita osallistavat menetelmät tukevat varmasti tulevassa opettajan työssä.

Oppimisen uudet muodot

Anna ja Tarja toivovat molemmat, että tulevaisuudessa SOOL ry:n ja Taksvärkki ry:n yhteistyö jatkuisi ja vahvistuisi entisestään. Alati muuttuva koulumaailma tarvitsee jatkuvasti uusia menetelmiä, joita olisi hienoa kehittää yhdessä opeopiskelijoiden kanssa. Anna mainitsee digioppimisen, oppilaiden osallistamisen, monialaisuuden ja pitkäjänteisemmän yhteistyön koulujen kanssa.

Opeopiskelijan ei siis tarvitse odottaa työelämään siirtymistä voidakseen olla mukana kehittämässä oppimisen muotoja. Taksvärkki ry hakee vuosittain vapaaehtoisia niin toiminnallisten työpajojen vetäjiksi kuin erilaisiin työryhmiin ja opintopiireihin. Lisäksi on useita työharjoittelumahdollisuuksia viestinnän, globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön parissa.


Lisää aiheesta

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Mitä kuuluu 70-vuotias SOOL?

Rakas SOOL saavuttaa tänä vuonna 2019 kunnioitettavan 60 vuoden iän. Kymmenen vuotta sitten liiton aktiivit pohtivat kirjeen muodossa, mitä SOOLille kuuluu 60 vuoden iässä. Iloksemme voimme heille todeta, että hyvää kuuluu. Monet tänä päivänä SOOLin arkeen kuuluvat asiat olivat vielä vuonna 2009 vain ”villejä visioita”.

9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

9.5.2019

Aimo Jalla: Kieltäytymisiä

Aimo listasi kelvolliset syyt kieltäytyä.

Jaa sivu somessa

Tweet