Uutiset

19.2.2018

SOOL kehottaa tukemaan yliopistoalan mahdollista lakkoa

Yliopistoalalle on annettu työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi lakkovaroitus. Ensimmäisenä toteutetaan Helsingin yliopistoa ja Helsingin normaalikouluja koskeva työtaistelu keskiviikkona 28.2.2018, ellei neuvotteluratkaisua saavuteta ennen sitä. Sopimusneuvottelut jatkuvat työtaisteluvaroituksesta huolimatta.

8.2.2018

Varhaiskasvatuksen asema vahvistuu uuden varhaiskasvatuslain myötä

SOOL on tyytyväinen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaan varhaiskasvatuslain luonnokseen, jossa varhaiskasvatus nostetaan suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeiseksi osaksi.

7.2.2018

SOOL kehottaa noudattamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa

Kunta-alan työntekijäjärjestöt aloittivat tiistaina 6.2. ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaakseen käynnissä olevia työehtosopimusneuvotteluita. Myös SOOL kehottaa lastentarhanopettajana työskenteleviä jäseniään noudattamaan kieltoa oman harkintansa mukaan.

24.1.2018

SOOLin jäsenmäärä kääntyi kasvuun

Opettajaksi opiskelevien liiton jäsenmäärä kääntyi vuoden 2017 aikana yli seitsemän prosentin nousuun parin vuoden laskusuhdanteen jälkeen. Järjestäytyminen näyttää jälleen kiinnostavan opeopiskelijoita.

18.1.2018

Uusi jäsenetu: asuntolaina edullisemmin

Danske Bank ja Akavan jäsenliitot laajentavat yhteistyötään asuntolainoihin. Uusi etukokonaisuus on suunnattu kaikille akavalaisten liittojen nykyisille ja uusille jäsenille.

2.10.2017

Koulutetaanko opettajia eiliseen? Opettajaopiskelijat kaipaavat lisää mediakasvatusta

Mediakasvatusta on opinnoissa liian vähän tai aivan liian vähän, sanoo valtaosa opettaja- opiskelijoista (71 %). Vain alle puolet (47 %) arvelee tutkintonsa pakollisiin osiin ylipäänsä kuuluvan mediakasvatusta. Tiedot käyvät ilmi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvityksestä, joka julkaistaan kansallisessa Mediakasvatusfoorumissa 4.10.2017.

19.9.2017

Musiikinopiskelijoiden MusTa ry SOOLin jäsenyhdistykseksi

Tampereen ammattikorkeakoulussa vaikuttava MusTa ry on hyväksytty SOOLin jäsenyhdistykseksi. Yhdistyksen korkeakouluopiskelijoista valtaosa opiskelee musiikkipedagogeiksi.

11.8.2017

SOOLille myönnetty valtionapu päättyy

Uuden nuorisolain myötä SOOL menettää nuorisoalan järjestöille myönnetyn valtionavun. Liiton hallitus on aloittanut toimet taloustilanteen turvaamiseksi ja nykyisen toiminnan sekä palvelujen ylläpitämiseksi.

20.4.2017

Tanssinopettajaopiskelijat ry SOOLin jäsenyhdistykseksi

SOOLin hallitus on hyväksynyt Tanssinopettajaopiskelijat ry:n SOOLin jäsenyhdistykseksi. Oulun ammattikorkeakoulussa toimiva yhdistys on perustettu tänä vuonna.

17.3.2017

SOOL ulkoistaa osan jäsenpalveluistaan

SOOLissa käytiin helmi-maaliskuun vaihteessa yhteistoimintaneuvottelut heikentyneen taloustilanteen vuoksi.

11.1.2017

Aineenopettajaksi opiskelevien järjestäytyminen edelleen laskussa

Aineenopettajaksi opiskelevien osuus SOOLin jäsenistöstä on laskussa jo kuudetta vuotta. Samaan aikaan erityisesti lastentarhanopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevien jäsenmäärät ovat tukevassa kasvussa.

21.12.2016

Korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi laskuun – mutta ei kasvatustieteissä

Korkeakoulutettujen työttömyys on kääntynyt laskuun viiden vuoden kasvun jälkeen. Kasvatustieteen maistereiden ja lastentarhanopettajien työllisyystilanne kuitenkin huononi edelleen vuoden 2016 aikana.

26.10.2016

SOOL on Lapikkaan tukena vaikeassa tilanteessa

Lapikas ry on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin huolimattomasta taloudenpidosta sekä kavalluksesta aiheutuneiden tappioiden vuoksi. SOOL tukee jäsenyhdistyksensä somekampanjaa ja kannustaa myös muita auttamaan Lapikas takaisin jaloilleen.

13.10.2016

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma korostaa rohkeutta ja luovuutta

Tänään julkistettu opettajankoulutuksen kehittämisohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Opettajankoulutusfoorumin vastaus yhteiskunnan nopean muutoksen asettamiin haasteisiin. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla suomalaisen opettajankoulutuksen on tarkoitus säilyä vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna.

8.3.2016

SOOL kehottaa osallistumaan opintotukimielenosoitukseen

Opintotuen muuttaminen lainapainotteisemmaksi vähentäisi koulutuksellista tasa-arvoa, lisäisi yhteiskunnan eriarvoistumista ja heikentäisi vähempiosaisten perheiden lasten korkeakoulutusmahdollisuuksia. Opiskelijajärjestöjen mielenilmaus järjestetään Helsingissä 9. maaliskuuta.

Jaa sivu somessa

Tweet