11.8.2017

SOOLille myönnetty valtionapu päättyy

Uuden nuorisolain myötä SOOL menettää nuorisoalan järjestöille myönnetyn valtionavun. Liiton hallitus on aloittanut toimet taloustilanteen turvaamiseksi ja nykyisen toiminnan sekä palvelujen ylläpitämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on evännyt SOOLilta valtionapukelpoisuuden nuorisolaissa tarkoitettuna valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä. Päätös perustuu uuden nuorisolain 17 §:ään, jonka mukaan valtionapukelpoiseksi ei hyväksytä järjestöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua.

Vastaava kirjaus sisältyi jo edelliseen vuoden 2006 nuorisolakiin, mutta tähän asti lakia on tulkittu ministeriön toimesta toisin. SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen pahoittelee ministeriön uutta tulkintaa ja muistuttaa, että SOOL edustaa erittäin laaja-alaisesti kaikkia opetus- ja kasvatusalan opiskelijoita eri korkeakoulutusasteilla.

– Liiton jäsenet pätevöityvät monipuolisesti erilaisiin työ- ja asiantuntijatehtäviin varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Toimintamme tarkoituksena on ensisijaisesti kasvatusalalla tehtävän yhteistyön kehittäminen sekä koko jäsenistömme koulutuspoliittinen edunvalvonta, ei niinkään yksittäisen koulutusalan opiskelun edistäminen.

SOOLin tekemän nuorisotyön laatua, laajuutta tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei ministeriön antamassa lausunnossa kyseenalaistettu.

Valtionapukelpoisuutensa vuoden 2018 alusta alkaen menettävät samalla perusteella myös lääketieteenopiskelijoiden Medisiinariliitto sekä Insinööriopiskelijaliitto.

SOOLin saama valtionavustus vuonna 2017 oli 20 000 euroa. Liiton hallitus on jo aiemmin aloittanut ennakoivat toimenpiteet taloudellisen vakauden turvaamiseksi varain- ja jäsenhankintaa kehittämällä sekä toimintaa sopeuttamalla. Toimenpiteiden avulla liiton toiminta ja jäsenistölle tarjottavat palvelut kyetään ylläpitämään.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet