11.1.2017

Aineenopettajaksi opiskelevien järjestäytyminen edelleen laskussa

Aineenopettajaksi opiskelevien osuus SOOLin jäsenistöstä on laskussa jo kuudetta vuotta. Samaan aikaan erityisesti lastentarhanopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevien jäsenmäärät ovat tukevassa kasvussa.

SOOLin kokonaisjäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 6 758, mikä on vajaa kaksi prosenttia vähemmin kuin vuotta aiemmin. Opeopiskelijoiden järjestäytyminen on kokonaisuudessaan ollut loivassa laskussa nyt kaksi vuotta peräkkäin. Kaikkiaan eri alojen opettajaksi opiskelevia on Suomessa laskutavasta riippuen noin 20 000.

Vielä vuosikymmenen alussa aineenopettajaksi opiskelevat olivat SOOLin suurin jäsenryhmä. Tämän jälkeen erityisesti isojen ”auskultanttiainejärjestöjen” osuus jäsenistöstä on romahtanut. Esimerkiksi Oulun yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevien määrä SOOLissa on nykyisin vain reilu kolmannes siitä, mitä se oli joitakin vuosia sitten, ja pelkästään vuoden 2016 aikana väheni Jyväskylän yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevien lukumäärä SOOLissa yli 30 jäsenellä. Kehitys on ollut saman suuntainen myös Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

SOOLin järjestösihteerin Martina Wetterstrandin mukaan perinteistä väylää aineenopettajaksi opiskelevien tavoittaminen on haasteellista osin siksi, että pedagogisten opintojen suorittaminen kestää tyypillisesti vain noin vuoden ajan ja yleinen opintoaikojen rajaaminen on hankaloittanut tilannetta entisestään. Myös yliopistojen yhteistyöhalukkuus esimerkiksi pedagogisiin opintoihin valituille kohdennetun tiedottamisen suhteen on viime vuosina selvästi vähentynyt.

– SOOLissa on nyt kuitenkin satsattu voimakkaasti aluetoiminnan kehittämiseen ja uskon, että jatkossa pystymme paikan päällä eri yliopistoissa tavoittamaan nykyistä paremmin myös eri alojen aineenopettajaopiskelijat, hän sanoo.

Luokanopettajaksi opiskelevien jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa kokonaisuutena lähes ennallaan mutta lastentarhanopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin seitsemällä prosentilla. Ammattikorkeakouluissa musikkipedagogiaa opiskelevien järjestäytyminen on myös nousussa.

Työttömyyskassaan SOOLin kautta kuuluvien määrä on kokonaisjäsenmäärän tavoin ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä heitä on noin yhdeksän prosenttia jäsenistöstä. Opettajien Työttömyyskassaan liittyminen SOOLin kautta on mahdollista lyhyenkin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuden perusteella, jolloin jo opiskeluaikaisilla työsuhteilla on mahdollista kartuttaa tulevaa työttömyysturvaa.

SOOLin jäsenistöstä naisia on hieman yli 80 prosenttia.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet