18.12.2018

Opettajankoulutukseen yhteisvalinta vuonna 2020

Opettajankoulutukseen hakeutuminen sujuvoituu jatkossa. Osallistumalla yhteen soveltuvuuskokeeseen hakija voi vuodesta 2020 lähtien hakea useampiin opettajankoulutuksiin ja yliopistoihin, mikä ei nykyisin ole mahdollista.


Kuva: Pixabay

Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea useaan eri yliopistoon ja kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen. Tähän asti soveltuvuuden arvioinnin käytännöt ovat vaihdelleet eri yliopistoissa, ja eri kohteisiin hakevat hakijat ovat joutuneet osallistumaan kunkin yliopiston soveltuvuuskokeeseen erikseen.

Vuoden 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki Suomen opettajankoulutusta antavat yliopistot. Se koskee luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan, kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutuksia.

Opettajankoulutuksen soveltuvuusarviointia on kehitetty ja yhtenäistetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishankkeessa, jossa myös SOOL on ollut mukana.

– Sen lisäksi, että yhtenäinen soveltuvuuskoe sujuvoittaa hakuprosessia, lisää se myös soveltuvuuden arvioinnin yhdenvertaisuutta, sillä käytänteet eivät tule enää vaihtelemaan yliopistoittain tai yliopistojen sisällä, toteaa Pinja Immonen, joka on osallistunut hankkeeseen Turun yliopiston aineenopettajaopiskelijoiden edustajana.

Opettajankoulutuksen valinnat uudistuvat vuonna 2020 myös haun ensimmäisen vaiheen osalta. Tuolloin 60 prosenttia opiskelijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen suoraan ylioppilastutkinnon perusteella. Arvosanoista painotetaan erityisesti matematiikkaa ja äidinkieltä, yhtä reaaliainetta ja yhtä kieltä.

Valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe VAKAVA säilyy rinnalla toisena reittinä opettajankoulutuksen soveltuvuuskoevaiheeseen.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet