7.2.2018

SOOL kehottaa noudattamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa

Kunta-alan työntekijäjärjestöt aloittivat tiistaina 6.2. ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaakseen käynnissä olevia työehtosopimusneuvotteluita. Myös SOOL kehottaa lastentarhanopettajana työskenteleviä jäseniään noudattamaan kieltoa oman harkintansa mukaan.

EDIT 9.2.2018: Kunta-alan työehtoneuvotteluissa on päästy sopimukseen ja samalla ylityö- ja vuoronsiirtokielto on päättynyt.

Kielto koskee kunta-alan ammattijärjestöjen jäseniä, kuten työsopimussuhteisia lastentarhanopettajia ja erityislastentarhanopettajia, sekä torstaista alkaen myös yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten piirissä olevia. Kielto ei koske koulujen opetushenkilöstöä.

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työntekijä tekee päivittäin työvuoroluetteloon merkityn työajan, mutta ei suostu tekemään työvuoroluetteloon suunniteltua pidempiä päiviä. Työntekijä ei siis tee ylityötä.

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työntekijä noudattaa työvuoroluetteloon merkittyjä työajan alkamis- ja päättymisajankohtia, kuten ne on sinne vahvistettu. Esimerkiksi lastentarhanopettajan ei tarvitse suostua muuttamaan seuraavan päivän keskivuoroa aamuvuoroksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. SOOLin kehotus noudattaa kieltoa ei ole jäseniä velvoittava.

Lisätietoja ja -ohjeita voi kysyä oman työpaikan luottamusmieheltä tai Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n palvelupuhelimesta 020 748 9780.


Lue myös:
OAJ: Kahdeksan kysymystä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet