7.6.2018

Opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeet säilyvät

Vuodesta 2020 alkaen opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen voi päästä suoraan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. SOOL on mukana kehittämässä yhtenäisempiä soveltuvuuskokeita kaikkiin koulutusyksikköihin.

Kahden vuoden päästä valtaosa uusista opiskelijoista pääsee sisään yliopistoihin pelkän ylioppilastodistuksen perusteella ja yliopistot ovat nyt julkaisseet kriteereitään, miten ylioppilastodistuksia arvotetaan tulevissa opiskelijavalinnoissa.

Kasvatustieteellisellä alalla 60 prosenttia opiskelijoista kutsutaan jatkossa soveltuvuuskokeeseen suoraan ylioppilastutkinnon perusteella. Arvosanoista painotetaan erityisesti matematiikkaa ja äidinkieltä, yhtä reaaliainetta ja yhtä kieltä. Reaaliaineista parhaiten pisteitä tulee saamaan fysiikasta, historiasta ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta.

SOOLin puheenjohtajan Aleksi Vehmassalon mukaan raskaiden pääsykokeiden keventyminen on varmasti monelle tervetullutta.

– Opettajankoulutuksessa on kuitenkin erittäin tärkeää säilyttää soveltuvuuskokeet kaikille, sekä monipuoliset väylät päästä opiskelemaan. Menestys ylioppilaskirjoituksissa on hyvä tunnustaa, mutta samalla tiedostaa, että osaamisen ja motivaation voi osoittaa myös muuta kautta.

SOOL jatkaa vaikutustyötä opiskelijavalintojen kehittämisessä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet