11.4.2019

SOOLin näkökulma opettajien vuosityöaikakokeiluun

Viime aikoina opettajia on puhututtanut opettajien vuosityöaikakokeilu. Tiedossa on, että myös opiskelijoita on aktiivisesti lähestytty aiheesta eri sosiaalisen median kanavissa. SOOL painottaa tässä vaiheessa kokeilun vapaaehtoisuutta ja tulee määrittelemään kantansa vuosityöaikaan sitten, kun kokeilun tulokset ovat selvillä.

Vuosityöaikakokeilun avulla OAJ haluaa selvittää, voisiko toisenlainen työaikamalli huomioida palkanmaksun perusteena myös ne opettajan tehtävät, joille ei tällä hetkellä ole palkkaperustetta. Vuosityöaikakokeilu koskee tällä hetkellä jo työelämässä olevia opettajia alle kymmenessä vapaaehtoisesti kokeiluun mukaan lähteneessä Suomen koulussa.

SOOL on nimenomaan opettajaksi opiskelevien järjestö ja tästä johtuen olemme kohdistaneet resurssimme suoraan opettajaksi opiskelevien edunvalvonta-asioihin, joihin meiltä löytyy liittokokouksen linjanvedot. Opiskelijoiden näkökulmaa vuosityöaikakeskusteluun olemme kuitenkin tuoneet edustuspaikoissamme OAJ:n eri työryhmissä ja toimikunnissa.

SOOLin hallitus on nähnyt, että keskeiseksi vuosityöaikakokeilussa nousee sana kokeilu ja kokeiluun osallistumisen omaehtoisuus. Koulun opettajien enemmistön tulee haluta mukaan kokeiluun ja heillä tulee olla mahdollisuus missä tahansa vaiheessa poistua kokeilusta, mikäli näin parhaaksi katsovat. 

Kokeilun tulee myös pysyä kokeiluna. Vasta kun kokeilu on päättynyt ja tulokset selvinneet, voidaan tehdä päätös mihin suuntaan opettajien työaikaa halutaan viedä valtakunnallisesti kaikkia opettajia sitovasti: hylätäänkö vuosityöaika toimimattomana vai edistetäänkö asiaa. Tällä hetkellä asiassa edetään edellä mainitulla tavalla.

Kokeilun tulosten perusteella myös SOOL pystyy muodostamaan opiskelijoiden valveutuneen ja perustellun kannan vuosityöajasta. Olivat tulokset minkä suuntaisia tahansa, on taustatieto ensisijaisen tärkeää, kun suuria päätöksiä tehdään. Ja työajan muuttaminen on suuri päätös.


Lisätietoa vuosityöaikakokeilusta


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet