8.2.2018

Varhaiskasvatuksen asema vahvistuu uuden varhaiskasvatuslain myötä

SOOL on tyytyväinen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaan varhaiskasvatuslain luonnokseen, jossa varhaiskasvatus nostetaan suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeiseksi osaksi.

Lakiluonnos vahvistaa pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksessa sekä selkeyttää sen rakenteita ja asemaa. Uuden lain myötä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteessa korostuu aiempaa vahvemmin pedagoginen osaaminen.

Työntekijöiden ammattinimikkeet määritellään lakiluonnoksessa siten, että jatkossa varhaiskasvatuksen opettajana toimivilta henkilöiltä edellytetään kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoa. Sosionomin tai lastenhoitajan koulutuksen saaneista käytetään vastaavasti nimikkeitä varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Kaikkien nykyisten työntekijöiden pätevyydet kuitenkin säilyvät.

– On hienoa nähdä varhaiskasvatuksen vihdoin nousevan keskeiseen asemaan osana koulutusjärjestelmää. Uusi laki tarjoaa vankan perustan varhaiskasvatuksen tulevaisuuden rakentamiselle, SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen sanoo.

Siirtymäaikaa laille on varattu 12 vuotta, jotta kunnille taataan riittävästi aikaa muutoksiin valmistautumiseen. Merkittäviä muutoksia laki tuo esimerkiksi päiväkodin johtajien arkeen, joilta edellytetään jatkossa kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Uudistuksella pyritään lisäämään yliopistokoulutettujen osuutta päiväkodeissa.

Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Tavoitteena on, että eduskunta ehtisi käsitellä sen kevään aikana, jolloin laki astuisi voimaan elokuun alusta.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet