21.12.2016

Korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi laskuun – mutta ei kasvatustieteissä

Korkeakoulutettujen työttömyys on kääntynyt laskuun viiden vuoden kasvun jälkeen. Kasvatustieteen maistereiden ja lastentarhanopettajien työllisyystilanne kuitenkin huononi edelleen vuoden 2016 aikana.

Työttömien kasvatustieteen maisterien määrä kasvoi kuluvan vuoden marraskuussa 11 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Lastentarhanopettajia oli työttömänä 3,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tiedot ilmenevät Akavan julkaisemasta työttömyyskatsauksesta, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tilastoihin. Katsauksesta ei käy ilmi muiden opettajaryhmien, esimerkiksi aineenopettajien työllisyystilanteen kehitys. Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneiden (humanistiset alat) työttömyys väheni kaikkiaan noin prosentilla.

Opettajien Työttömyyskassan julkaisemien tietojen perusteella ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajien määrä kasvoi vuosien 2011­–2015 aikana yhteensä jopa 35 prosenttia. Vuonna 2015 työttömyysetuutta sai 11 349 Opettajien Työttömyyskassaan kuuluvaa.

Akavan työttömyyskatsauksen mukaan marraskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa kaikkiaan 307 302, joka on noin kolme prosenttia vähemmän kuin marraskuussa 2015. Korkeakoulutettujen työttömien määrä laski noin puolella prosentilla, ja vastavalmistuneiden osalta jopa noin kymmenellä prosentilla. Heikoin työllisyystilanne on edelleen taidealoilla.

Akavan huolena on nyt pitkäaikaistyöttömyys, jonka kasvulle ei vielä hetkeen ole loppua näkyvissä, kertoo Akavan ekonomisti Heikki Taulu.
 


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet