24.3.2016

Opiskelija päättää, SOOL toteuttaa

SOOL on sen jäsen­yhdistysten perustama yhteistyöelin ja jäsenistö myös käyttää liiton ylintä päätösvaltaa määrittelemällä liittokokouksessa toiminnan suuntaviivat.

Soolibooli 2/16

Liittokokous on kaksipäiväinen ja muun muassa toimintasuunnitelmaa ja tänä vuonna päivitettävää Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaa käsitellään työryhmissä ennen äänestyksiä ja varsinaista päätöksentekoa, joten kokousedustajilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa niiden sisältöön.

Jotta SOOLin toiminnassa tulee kuuluviin kaikkien jäsenryhmien ääni, on tärkeää, että päätöksenteossa ovat mukana edustajat kaikista opettajankoulutusyksiköistä ja kaikilta opettajankoulutusaloilta.

Jäsenyhdistys voi nimetä liittokokoukseen niin monta edustajaa, kuin sillä on ääniä käytössään, korkeintaan kuitenkin kolme edustajaa. Paikalle kannattaa aina lähettää maksimimäärä edustajia, jotta nämä pystyvät osallistumaan mahdollisimman moneen päätöksiä valmistelevaan työryhmään.

Näköalapaikalle SOOLin hallitukseen

Liittokokous valitsee myös SOOLin puheenjohtajiston ja hallituksen kaudelle 1.6.2016–31.5.2017. Kausi on lyhyt ja vuosittain iso osa hallituksen jäsenistä vaihtuu, joten ehdokkaaksi kannattaa ehdottomasti asettua, jos opettajankoulutuksen kehittäminen ja opiskelijoiden edunvalvonta kiinnostaa. SOOLin hallituksen jäsenenä saa ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaisen opettajankoulutuksen laajaan kenttään.

Toiminta SOOLin hallituksessa eroaa ainejärjestötoiminnasta varsinkin käytännön työnjaon osalta, kun jäsenpalvelun, jäsenhankinnan ja viestinnän toteutuksesta vastaavat SOOLin palkattu henkilöstö sekä aluetoimijat. SOOLin hallituksessa on siten mahdollisuus keskittyä täysipainoisesti koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön muiden opettajankoulutuksen parissa vaikuttavien tahojen kanssa.

Virallinen ehdokasasettelu tapahtuu liittokokouksessa, mutta ehdolle aikovien esittelyihin ja koulutuspoliittisiin linjauksiin voi tutustua jo etukäteen SOOLin nettisivuilla.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet