Opeopiskelija-lehti

Opettajuuteen kuuluu paljon

Mitä opettajuus sinulle tarkoittaa?

Identiteetit elävät

Ex-puheenjohtajan terveiset valmistumisen kynnykselllä.

Isona minusta tulee turvallinen aikuinen

Opiskelijapolvessamme on paljon opeopiskelijoita, joille oma kouluarki ei ollut kivaa.

Aineenopettajat identiteettiä etsimässä

Aineenopettajien pedagogiset opinnot ovat vain lyhyt pätkä pitkien opintojen keskellä ja opettajaksi kasvetaan usein vasta työelämässä. Aineenopettajaksi opiskelevan on kuitenkin mahdollista sovittaa jo opiskeluaikana yhteen aineasiantuntijuutensa ja opettajuutensa.

Tanssija ja tanssinopettaja: Roolien rikkaus

Opettaminen ei tanssialallakaan ole vain välttämätön paha.

Yhteistyöllä on voima esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe on merkittävä vaihe lapsen onnistuneen koulupolun aloittamisen kannalta. Lasten osaamisessa ja kouluvalmiudessa on alkuopetuksessa kuitenkin suuria eroja saman ikäistenkin lasten kohdalla. Tämä asettaa haasteita sekä esi- että alkuopetukselle.

Vuoden harjoittelunohjaaja 2023: Epäonnistumiset ovat luonteva osa harjoittelua

Joensuussa Pyhäselän koulussa ja lukiossa opinto-ohjaajana toimiva Sanna Tuomisto on Vuoden harjoittelunohjaaja 2023. Opetusharjoittelijoiden mukaan hän on roolimalli ja taitava palautteenantaja.

Vuoden opeopiskelija 2023: Yliopisto-opiskelu sopii minulle kuin nenä päähän

SOOL valitsi Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevan Satu Palomäen Vuoden opeopiskelijaksi 2023.

Aimo Jalla: Hän etsii identiteettiään

Vanhempi lehtori pysähtyi peilin eteen.

Vaikuttamisen paikkoja

Vaikuta, sillä sinulla on siihen mahdollisuus.

Opettajajärjestöjä joka lähtöön: Edunvalvontaa ja alakohtaista toimintaa

Ammatissa toimivien opettajien järjestökenttä on moninainen ja vaikuttamistyö on usein näkymätöntä, vaikka viekin paljon aikaa ja resursseja.

Rohkeammin vaikuttava ope

Kun yhteiskunnallisiin ongelmiin haetaan ratkaisuja, ovat koulu ja opettajat ratkaisun keskiössä.

Edaattorina opeopiskelijan silmin

Jos yhtään kiinnostaa vaikuttaminen, kannattaa tutustua oman yliopiston ja opiskelualan vaikuttamismahdollisuuksiin.

Jokapaikan hallopedhöylä

Yliopistolle on asetettu vastuullinen tehtävä yliopistolaissa: kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Yliopistohallinnon opiskelijaedustajana toimiminen on juuri tätä.

Työssään tasapainoilevat rehtorit

Rehtoreiden monipuolinen työnkuva tuo mielekkyyttä työpäiviin samalla niitä haastaen. Haastatteluiden mukaan rehtorit kokevat painetta työnsä aikatauluttamisesta.

Lupaus antaa mandaatin vaatimiselle

Poliitikot tekevät taas koulutuslupauksia.

Sota ja koulu

Sodat eivät ole loppumassa eivätkä hirmuhallinnot häviämässä. Opettajilla on oltava aidot mahdollisuudet auttaa apua tarvitsevia kasvatuksen ja koulutuksen keinoin.

Helppoa ja hauskaa kuin Talvipäivien teko

Kun puhutaan opettajaksi opiskelevien Talvipäivistä, saattaa oikeassa seurassa kasvoille nousta hymyä ja mieleen pulpahtaa eeppisiä tarinoita – omakohtaisen empiirisen tutkimukseni mukaan on useimmiten näin.

Miten Talvipäivät oikiasti järkättiin?

SOOLin Talvipäivien 2023 järjestäminen on ollut rankkaa suorittamista, mutta myös iso nautinto. Kaikki alkoi oikeastaan jo kolme vuotta sitten.

Globaalikasvatusta opeopiskelijoiden ja Taksvärkki ry:n yhteistyönä

Pohditko, miten voit tulevana opettajana vaikuttaa globaaleihin haasteisiin? Haluaisitko edistää kestävän kehityksen toteutumista kouluissa? Tutustu Taksvärkki ry:n uuteen opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmään!

Jaa sivu somessa

Tweet