29.1.2020

Huomiota hyvinvointiin

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat opettajaopiskelijat, opettajat ja oppijat.

KALLE LIUSKI
Opeopiskelija 1/20

JOULUKUUN ALUSSA kolmen vuoden odotuksen jälkeen julkaistiin Pisa-tulokset vuodelta 2018. Pisa on kansainvälinen oppimista kuvaava tutkimusohjelma, jossa selvitetään 15-vuotiaiden oppilaiden osaaminen lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteiden sisältöalueilla. Pisa-tulokset julkistettiin nyt seitsemännen kerran ja mukana oli 79 maata sekä aluetta.

Suomi sijoittui vertailussa jälleen tulosten kärkipäähän jokaisella osa-alueella ja pysyy näin entisellä paikallaan suurena koulutusmaana. Tulokset olivat erittäin hyviä, vaikkakin laskua on tietyillä osaamisalueilla nähtävissä. Lukutaito oli vertailussa OECD-maiden kärkeä ja matematiikan osaaminen on pysynyt samassa edelliseen tutkimukseen verrattuna. Osaaminen puolestaan luonnontieteen osa-alueilla on laskenut.

MIELENKIINTO NÄIDEN KOLMEN sisältöosaamisalueen ulkopuolella kiinnittyy suomalaisten nuorten hyvinvointiin, sillä poiketen muista tutkimuksen kärkimaista, Suomessa oppilaat sekä osaavat hyvin että ovat hyvinvoivia ja tyytyväisiä elämäänsä. Tätä yhteyttä oppimistuloksissa ja hyvinvoinnissa tarkasteltiin kokonaisuutena koulu- ja elinympäristön materiaalisilla ja asenteisiin liittyvillä tekijöillä sekä oppilaiden omalla arviolla tyytyväisyydestä elämäänsä.

Suomalaisten oppilaiden keskiarvo asteikolla 1–10 oman elämän tyytyväisyydestä oli 7,61. Tuo keskiarvo kuitenkin riittää siihen, että olemme koulutuksen kärkimaiden vertailussa reilussa johtoasemassa. Tämä pistää miettimään paljon muiden maiden oppilaiden hyvinvointia, niin koulussa kuin sen ulkopuolisessa elämässä, mutta kyllä meilläkin on asian suhteen vielä parantamisen varaa.

MITÄ JOS SUOMESSA ei olisikaan kokonaisuutena näin hyvinvoivia oppilaita? Saavuttaisimmeko silti Pisassa yhtä korkeita tuloksia kuin viimeisten seitsemän tutkimuksen aikana? Itse epäilen tätä suuresti ja pidän tärkeänä, että Suomessa kiinnitettäisiin suurempaa huomiota koko kasvatus- ja koulutusalan kentän hyvinvointiin, hyvistä tuloksista huolimatta.

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat opettajaopiskelijat, opettajat ja oppijat. Hyvinvointiin panostamalla turvaamme myös tulevaisuutemme koulutuksen huippumaana.


Katso myös:
OAJ: Pisa 2018 pähkinänkuoressa


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet