Eduskuntavaalitavoitteet 2023

Kasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole enää varaa leikata, vaan rahoitusta tulee nostaa. Koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Kokonaisuudessa on huomioitava opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen. Lisäksi kestävän kehityksen edistäminen on välttämätöntä, jotta voimme taata tuleville sukupolville kestävän tulevaisuuden.

Toimintasuunnitelma 2023

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Lähetä esittely

Tällä lomakkeella SOOLin puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi pyrkivä voi lähettää esittelytietonsa, valokuvansa sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjauksensa lisättäväksi sivuille.

Ehdokkaat 2023

Näillä sivuilla julkaistaan saapumisjärjestyksessä SOOLin hallitukseen ja puheenjohtajistoon ehdokkaaksi aikovien esittelyt sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjaukset.

Taidepedagogi

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, musiikin tai kuvataiteen alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. 

Petra Pulli

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Emppu Laakkonen

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2022 - 2023.

Julia Lautala

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2022 - 2023.

Kalevi Reentie

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2022 -2023.

Thea Venho

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2022 - 2023.

Virpi Manninen

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Hanna Rahkonen

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Lähetä esittely

Tällä lomakkeella SOOLin puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi pyrkivä voi lähettää esittelytietonsa, valokuvansa sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjauksensa lisättäväksi sivuille.

Haku 2022

Löytyykö opiskelukavereistasi Vuoden opeopiskelija 2022? SOOLin hallitus tekee valinnan jäseniltä saatujen esitysten perusteella. Esitykset tulee jättää 27.2. mennessä.

Haku 2022

Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2022 voi ehdottaa millä tahansa opettajankoulutusalalla harjoittelunohjaajana toimivaa opettajaa tai kentällä toimivaa harjoittelunohjaajaa. Jätä esityksesi 27.2. mennessä.

Ilmoittautuminen

Omat tiedot

Ilmoittautuminen

Toimintasuunnitelma 2022

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Harjoitteluselvitys

Ohjatut opetusharjoittelut valmistavat opettajan ammattiin, mutta koronapandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt ovat heikentäneet opetusharjoitteluiden laatua. SOOL toteutti vuoden 2020 loppupuolella kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää valtakunnallisesti opetusharjoitteluiden nykytilaa ja koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia opetusharjoitteluihin.

Jaa sivu somessa

Tweet