Ennakkokysymykset

Asiaa sijaistamisesta -webinaari 15.1.2020

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen

Blogi

Opeopiskelija-lehti

Målsättningar för lärarutbildningen

Finska lärarstuderandes synpunkter på de för tillfället viktigaste prioriteterna för lärarutbildningens utvecklingsarbete.

Goals for teacher education

Finnish teacher students’ views on the most important focal points of developing teacher education.

Toimintasuunnitelma 2020

Kotisivut ja jäsenrekisteri

SOOLin jäsenyhdistykset saavat maksutta käyttöönsä Yhdistysavain-palvelun, joka sisältää helppokäyttöiset kotisivut sekä jäsenrekisterin. Kumpaakin työkalua on mahdollista käyttää yhdessä tai erikseen.

Ilmoittautuminen

Peruutus

Perehdytys

SOOLin laatimien suositusten tarkoituksena on varmistaa uusien opettajien mahdollisuudet yhdenvertaiseen työskentelyn aloittamiseen työpaikasta riippumatta. Perehdytystä tarvitaan, sillä opettajankoulutus ei selvitysten mukaan anna riittävästi valmiuksia opettajan työhön.

Haku 2019

Jätä esityksesi tällä lomakkeella 4.3.2019 mennessä.

Listat

SOOLin Talvipäiville ilmoittautuminen päättyy 21.1.2019, jonka jälkeen jäsenyhdistysten tulee viimeistään 22.1. lähettää ilmoittautumislistat tarkistettavaksi osallistumismaksun määrittämiseksi. Jäsenyyksien tarkistamisen jälkeen lista palautetaan lähettäjälle maksujen keräämistä ja/tai tarkistusta varten.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Peruutus

Työelämävalmiudet

Noin kolme neljäsosaa SOOLin ja Otuksen kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä tutkintoonsa työelämän kannalta. Parhaiten opettajankoulutus onnistuu perustehtävässään eli opetusosaamisen kehittämisessä. Kaikkein heikoimmat eväät opettajankoulutus antaa kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen, ensiaputaitoihin ja oppilaitoksen turvallisuutta koskeviin asioihin.

Jaa sivu somessa

Tweet