Markus Helin

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Miika Huikari

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Kati Kantonen

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Ilmoittautuminen

Aatu Korhonen

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Petro Pitkänen

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Saana Ylikruuvi

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Liittarikoulutus

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan SOOLin liittokokouksen päätösasioita ja menettelytapoja koskevaan etäkoulutukseen. Jäsenyhdistyksen kokousedustajat voivat osallistua perehdytykseen joko yksittäin tai porukkana yhdellä ilmoittautumisella.

Ilmoittaudu

Valtteri Iso-Rautio

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Podcast

SOOLin podcastissa käsitellään ajankohtaisia kasvatus- ja opetusalaan liittyviä aiheita sekä opekoulutuksessa hieman liian vähälle huomiolle jääviä sisältöjä.

Lähetä esittely

Tällä lomakkeella SOOLin puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi pyrkivä voi lähettää esittelytietonsa, valokuvansa sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjauksensa lisättäväksi sivuille. Tietoja vastaanotetaan julkaistavaksi 11.6. asti.

Ehdokkaat 2020

Näillä sivuilla julkaistaan saapumisjärjestyksessä SOOLin hallitukseen ja puheenjohtajistoon ehdokkaaksi aikovien esittelyt sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjaukset. Virallinen ehdokasasettelu tapahtuu liittokokouksessa, mutta jäsenyhdistysten ja tulevien kokousedustajien on tärkeää saada tietoa ehdokkaista jo etukäteen.

Blogi

Opeopiskelija-lehti

Målsättningar för lärarutbildningen

Finska lärarstuderandes synpunkter på de för tillfället viktigaste prioriteterna för lärarutbildningens utvecklingsarbete.

Goals for teacher education

Finnish teacher students’ views on the most important focal points of developing teacher education.

Toimintasuunnitelma 2020

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Kotisivut ja jäsenrekisteri

SOOLin jäsenyhdistykset saavat maksutta käyttöönsä Yhdistysavain-palvelun, joka sisältää helppokäyttöiset kotisivut sekä jäsenrekisterin. Kumpaakin työkalua on mahdollista käyttää yhdessä tai erikseen.

Perehdytys

SOOLin laatimien suositusten tarkoituksena on varmistaa uusien opettajien mahdollisuudet yhdenvertaiseen työskentelyn aloittamiseen työpaikasta riippumatta. Perehdytystä tarvitaan, sillä opettajankoulutus ei selvitysten mukaan anna riittävästi valmiuksia opettajan työhön.

Jaa sivu somessa

Tweet