21.11.2019

Opettajuus kiinni ajassa

Mitä opettajuudelta ja opettajankoulutukselta edellytetään tulevaisuudessa? SOOL edusti opeopiskelijoita Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n järjestämässä Opettajuus-seminaarissa syyskuussa Helsingissä.

SAANA YLIKRUUVI
Opeopiskelija 2/19


Kuva: Laura Lahin

Seminaari alkoi erilaisin puheenvuoroin. Soolilaiset pitivät yhteispuheen suunnaten katseensa tulevaisuuteen. Esille nostettiin tulevaisuuden opettajalle tärkeitä aiheita, kuten monikulttuurisuus ja S2-opetus, kestävä kehitys, yhteisopettajuutta sekä työhön perehdytystä mentoroinnin kautta. Tarkoituksena oli herätellä viikonlopuksi keskustelua opettajaopiskelijoiden tärkeiksi kokemista aiheista.

Aloituspäivänä seminaarissa kuultiin muun muassa opetusneuvos Armi Mikkolaa, joka esitteli nykyisen hallitusohjelman sisältöjä koulutuksen osalta. Hallitusohjelmassa näkyy vahvasti koulutus- ja osaamistason vahvistaminen. Tapoja on monia, kuten kieli ja kulttuuritietoisuuden edistäminen, jatkuvan oppimisen kehittäminen sekä eri globaalikasvatuksen alojen taitojen vahvistaminen.

Toinen vahvasti näkyvä teema on yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, jota voidaan opettajankoulutuksen osalta vahvistaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen saatavuuden ja laadun varmistamisella, opinto-ohjauksen vahvistamisella sekä vähemmistöryhmien osallisuuden lisäämisellä. Kolmantena näkyi globaalin keskinäisriippuvuuden myötä merkitystään kasvattanut kansainvälisyys. Erityisen tärkeää olisi työperäisen maahanmuuton lisääminen, ulkomaisten osaajien Suomeen saaminen sekä heidän täällä pitäminen.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä oli lasten ja nuorten hyvinvointi, johon toimenpiteiksi ehdotettiin muun muassa osallisuuden sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistamisesta. Koulutus- ja osaamistason vahvistamisen edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2019 koulutuspoliittisen selonteon laatimisen.

Voiko opettaja tukea ilmastolakkolaisia?

Iltapäivällä SOOL järjesti Tulevaisuuden opettajan selviytymisradan, joka piti sisällään kuusi haastetta. Opettajien haasteet oli valittu sen perusteella, mitä opettajaopiskelijat näkevät tärkeiksi tulevaisuuden taidoiksi opettamisen osalta.

Radan ensimmäisellä pisteellä opettajien tehtävänä oli tutustua koodaamiseen. Siihen tutustuttiin siten, että valittiin yksi ”ohjelmoitava”, jonka tehtävänä oli liikkua pisteestä a pisteeseen b. Ohjelmointi toteutettiin laittamalla post-it-lappuja jonoksi, jossa jokainen post-it-lappu sisälsi ohjeen, kuten ”liiku eteenpäin 13 askelta”, ”nosta käsi alaviistoon eteesi”, ”huuda hei, kun olet kääntynyt oikealle” tai ”laula Maamme-laulu”.

Toisen pisteen aiheena oli kestävä kehitys. Tehtävänä oli muotoilla kestävän koulun toimintakulttuuria. Ideoita tulikin aina rahoituksesta opettajien sähköautoihin, jotka toimivat oppilaiden polkuvoimalla. Samalla olisi ratkaistu paitsi energiantuotanto myös nuorten liikkumisen vähentyminen.

Yhden pisteen aiheena oli aktiivinen kansalaisuus, ja pisteellä käsiteltiin ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan liittyvää kasvatusta. Tarkoituksena oli saada opettajat pohtimaan, kuinka tukea lakkoon osallistuvia oppilaita, sillä suuri ilmastolakko oli tulossa parin viikon päästä seminaarista. Keskustelua syntyi osan opettajista mieltäessä nuorten lakkoilun lintsaamisena. Useimmat kuitenkin tunnistivat nuorten huolen ilmaston tilasta. Lopulta pisteellä syntyi mitä erilaisimpia kylttejä ilmastomielenosoitukseen.

Oppilaan vahvuudet eivät välttämättä näy koulussa

Seminaarin toisena päivänä ohjelmassa oli OAJ:n opettajankoulutustyöryhmän pitämiä työpajoja, joissa seminaarin osallistujat pääsivät yhdessä pohtimaan opettajankoulutuksen tulevaisuutta. Päivä huipentui puheenvuoroon toimittaja ja sanataideohjaaja Aleksis Salusjärvelltä, joka on tutkinut syrjäytyneiden poikien oppimista.

Salusjärvi on halunnut työssään nostaa esiin ongelmanuorten, usein hyvin impulsiivisten ja kärsimättömien oppilaiden, oppimista ja osaamista. Hän kertoi olevansa hyvin yllättynyt siitä, miten näiden nuorten kirjallinen ja kielellinen osaaminen onkin hyvin vahvaa, mutta ei välttämättä näy aina koulussa. Salusjärvi myös painotti, miten tärkeää on näiden nuorten osaamisen tunnistaminen ajoissa, sillä koululaitoksen merkitys näiden oppilaiden tulevaisuudelle on todella suuri.

Opettajuus-seminaari oli loistava paikka SOOLille­ päästä jakamaan opettajaopintojen asiantuntijuuttaan työkentän konkareiden kanssa. Vuorovaikutus kumpaankin suuntaan on hedelmällinen työskentelyalusta ja sillä on suuri merkitys opettajankoulutuksen tulevaisuudelle.

Seminaariin oli kutsuttu kaikkien OAJ:n jäsenryhmisen aktiiveja ja SOOLista paikalla oli viisi edustajaa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet