18.5.2017

Rohkeasti omalla tyylillä

Vuoden harjoittelunohjaaja 2017 on Heidi-Maria Reponen, englannin ja ruotsin opettaja sekä opetusharjoittelun ohjaaja Helsingin normaalilyseosta.

Soolibooli 3/17

Vuoden harjoittelunohjaaja Heidi-Maria Reponen kokee myös itse oppineensa tulevilta opettajilta.

SOOLin hallitus teki valinnan jäsenistöltä saatujen esitysten sekä SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjen hyvän harjoittelunohjauksen kriteerien perusteella. Opiskelijoiden mukaan Heidi-Maria on inspiroiva, oppilaistaan aidosti välittävä ja opettamisesta innostunut opettaja. Hän on helposti lähestyttävä, ohjattaviinsa keskittyvä ohjaaja, joka tekee lähtemättömän vaikutuksen jokaiseen ohjaamaansa harjoittelijaan.

Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa. Ohjattu opetusharjoittelu on merkittävä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Asiantunteva ja harjoittelijan aidosti kohtaava ohjaaja on korvaamattoman tärkeässä asemassa opiskelijan oman opettajaidentiteetin löytymisessä.

Heidi-Maria Reponen, mitä ajattelit, kun kuulit tulleesi valituksi vuoden 2016 harjoittelunohjaajaksi?

– Ensi reaktioni oli onnellisen sekainen hämmästys. Muistan, kun SOOLin puheenjohtaja Noora Korhonen soitti minulle eräänä tiistai-iltapäivänä. Olin juuri tullut pitämästä oppituntia, jossa oli ollut haastavia tilanteita ja joka omasta mielestäni oli mennyt vähän penkin alle. Heti tämän jälkeen tieto siitä, että minut oli valittu Vuoden harjoittelunohjaajaksi kuulosti hetken aikaa absurdilta. (Heh!) Kuitenkin olin samalla todella otettu ja kiitollinen ja tämä tunnustus merkitsee minulle äärimmäisen paljon.

– Ollessani omassa opettajan työssäni itsekin vielä alkutaipaleella tällainen tunnustus herättää minussa syvää kiitollisuutta ja arvostusta. Tämä on työ, josta todella pidän ja jota olen yrittänyt tehdä parhaani mukaan. Koska minulla ei vielä ole pitkää opettajakokemusta takana, olen alusta alkaen suhtautunut harjoittelunohjaajan työhöni nöyrästi ja avoimin, oppivaisin mielin.

– Koen, että olen itse oppinut ohjaamiltani tulevilta opettajilta todella paljon. Olen pyrkinyt toimimaan ohjaajana enemmän vertaismentorina ja reflektointiparina, joka kuuntelee, keskustelee, havainnoi ja pyrkii kysymyksillä ja huomioilla auttamaan oman tyylin etsimisessä. Tunnustus siitä, että on omana itsenään riittänyt itselle merkityksellisessä työssä, tuntuu arvokkaalta.

Millainen on oma koulutustaustasi?

– Olen koulutukseltani filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, valmistuin 2014. Pääaineenani olen opiskellut englantilaista filologiaa ja sivuaineena pohjoismaisia kieliä. Hain opiskelemaan suoraan englannin aineenopettajalinjalle, joten suuntauduin opinnoissani alusta lähtien englannin ja sivuaineeni kautta ruotsin opettajaksi. Opiskelin yliopistossa myös suomen kieltä sekä yleistä kirjallisuustiedettä, sillä minua kiinnosti myös äidinkielen opettajan työ. Tein opiskeluaikanani vaihto-opintoja myös Sheffieldin yliopistossa Iso-Britanniassa ja Göteborgin yliopistossa Ruotsissa.

– Laajempi opetustyöhön tutustuminen kiinnosti minua jo opiskelujeni aikana, joten hakeuduin mukaan järjestötoimintaan ja toimin useamman vuoden HAO ry:n (Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry) hallituksessa ja yhden vuoden puheenjohtajana. Olen innostunut ohjaustyöstä kovasti ja olen tällä hetkellä mukana ohjaajuuden voimavaroja ja keinoja vahvistavassa täydennyskoulutuksessa.

Miten päädyit Helsingin normaalilyseoon harjoittelunohjaajaksi?

– Minulla kävi tuuri ja pääsin Helsingin normaalilyseoon töihin aluksi sivutoimiseksi englannin ja ruotsin opettajaksi oman opetusharjoitteluvuoteni jälkeen syksyllä 2013. Olin suorittanut oman opetusharjoitteluni Viikin normaalikoulussa aiemmin samana vuonna ja kesän jälkeen Norssista otettiin yhteyttä, olisinko kiinnostunut opettamaan muutamia yläkoulun ryhmiä englannissa ja ruotsissa. Olin onnekas, että sain työlleni jatkoa vielä tuleville vuosille ja työhöni lisää vastuutehtäviä, kuten harjoittelunohjaajana ja luokanohjaajana toimimisen.

– Ensimmäisen työvuoteni ajan tein vielä graduani ja valmistumiseni jälkeen pääsin toisena vuonna ohjaamaan opetusharjoittelijoita. Tämä on neljäs työvuoteni Norssilla, kolmas harjoittelunohjaajana ja toinen vuosi päätoimisena tuntiopettajana ja luokanohjaajana. Olen saanut olla osana valtavan ammattitaitoista ja kannustavaa työyhteisöä, mistä olen kiitollinen.

Miten tehdään hyvä opettaja? Millainen hyvä opettaja on?

– Minusta hyvä opettaja on läsnäoleva, kannustava, kuunteleva, oppilaistaan välittävä ja omasta työstänsä innostunut. Hyvä opettaja on myös kiinnostunut kehittämään omaan työtään. Jotta voi tulla omannäköisekseen hyväksi opettajaksi, on minusta tärkeää, että pyrkii reflektoimaan ja etsimään juuri itselleen ja omalle persoonalleen luontevaa opetustyyliä ja opetusfilosofiaa. Valmiita malleja ei kannata omaksua pureksimatta, vaan pyrkiä löytämään se oma tapa olla opettaja. Omalla tyylillä toimiminen välittyy aidosti oppilaille, tuo hyvää oloa ja edesauttaa omaa hyvinvointia ja jaksamista työssä.

– Ohjaajana pyrin tukemaan oman opettajatyylin löytämisessä, toimimaan ikään kuin peilinä ja esittää kysymyksiä, joiden kautta päästä tarkastelemaan omia opetukseen tai opetustilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia.

Oletko törmännyt toivottomiin tapauksiin?

– En ole. Olennaista on halu kehittyä sekä kyky havainnoida ja reflektoida omaa ja oppilaiden toimintaa. Opettajan työ on vahvasti ihmistyötä, joten vuorovaikutustaidot ovat myös tärkeitä. Minusta on myös ok sanoa, ettei välttämättä vielä opettajaopintoja tehdessä ole varma, tuleeko myöhemmin toimimaan opettajana. Opettajakoulutus on vahvasti reflektoivaa ja pedagogisten opintojen aikana oppii paljon myös itsestään ja omista ammatillisista toiveistaan ja omat visiot usein selkeytyvät koulutuksen aikana. Hyvä itsetuntemus on myös avain hyvään opettajuuteen.

Minkälaiset ovat tulevaisuudesuunnitelmasi ammatillisessa mielessä?

– Olen kiinnostunut ilmaisutaidosta ja draamasta ja aion suorittaa draamakasvatuksen opinnot työn ohessa. Minulla on opinto-oikeus Helsingin yliopistoon kasvatustieteen syventäviin opintoihin ja olen ajatellut, että sitten kun minulle selkiytyy aihe, joka todella kiinnostaa niin paljon, että haluaisin tutkia sitä enemmän, voisin harkita väitöskirjan tekemistä.

Terveisesi kaikille opettajaopiskelijoille?

– Olette valinneet hienon, antoisan ammatin, jossa on upea mahdollisuus olla luova, vaikuttaa omaan työhön ja tehdä omannäköistä työtä, jolla on suuri merkitys ja vaikutus oppilaidenne elämään. Opettajan työllä on oikeasti mahdollista vaikuttaa tulevaisuuteen ja parantaa maailmaa. Etsikää rohkeasti omaa tyyliä ja tapaa opettaa ja luottakaa siihen, että juuri omina itsenänne riitätte. Tulette saamaan ikimuistoisia hetkiä, kohtaamisia ja kasvukokemuksia kollegojenne ja oppilaidenne kanssa. Hyvää matkaa opepoluillenne!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet