Opettajan työ

Yhteistyöllä on voima esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe on merkittävä vaihe lapsen onnistuneen koulupolun aloittamisen kannalta. Lasten osaamisessa ja kouluvalmiudessa on alkuopetuksessa kuitenkin suuria eroja saman ikäistenkin lasten kohdalla. Tämä asettaa haasteita sekä esi- että alkuopetukselle.

Vuoden harjoittelunohjaaja tarjoaa ohjattavilleen kuulluksi tulemisen kokemuksen

SOOL on valinnut Joensuussa Pyhäselän koulussa ja lukiossa opinto-ohjaajana toimivan Sanna Tuomiston Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2023. Opetusharjoittelijoiden mukaan hän on roolimalli ja taitava palautteenantaja.

Vuoden harjoittelunohjaaja 2023: Epäonnistumiset ovat luonteva osa harjoittelua

Joensuussa Pyhäselän koulussa ja lukiossa opinto-ohjaajana toimiva Sanna Tuomisto on Vuoden harjoittelunohjaaja 2023. Opetusharjoittelijoiden mukaan hän on roolimalli ja taitava palautteenantaja.

Kodin ja päiväkodin yhteistyö

Hyvä kodin ja päiväkodin yhteistyö on olennaista toimivassa varhaiskasvatuksessa. Ilmoittaudu webinaariin ja kuulet sekä opettajien että vanhempien näkökulmaa päiväkodin arjesta.

Äänenkäyttö ja -huolto

Webinaarissa sukelletaan äänenkäytön ja äänenhuollon saloihin vokologin johdolla. Ilmoittautumalla mukaan webinaariin pääset oppimaan lisää äänen hyvinvointia, kestävyyttä sekä laatua edistävistä tekijöistä. Webinaarin sisällöt soveltuvat kaikille opettajille ja opeopiskelijoille.

Opettajajärjestöjä joka lähtöön: Edunvalvontaa ja alakohtaista toimintaa

Ammatissa toimivien opettajien järjestökenttä on moninainen ja vaikuttamistyö on usein näkymätöntä, vaikka viekin paljon aikaa ja resursseja.

Työssään tasapainoilevat rehtorit

Rehtoreiden monipuolinen työnkuva tuo mielekkyyttä työpäiviin samalla niitä haastaen. Haastatteluiden mukaan rehtorit kokevat painetta työnsä aikatauluttamisesta.

Sota ja koulu

Sodat eivät ole loppumassa eivätkä hirmuhallinnot häviämässä. Opettajilla on oltava aidot mahdollisuudet auttaa apua tarvitsevia kasvatuksen ja koulutuksen keinoin.

Globaalikasvatusta opeopiskelijoiden ja Taksvärkki ry:n yhteistyönä

Pohditko, miten voit tulevana opettajana vaikuttaa globaaleihin haasteisiin? Haluaisitko edistää kestävän kehityksen toteutumista kouluissa? Tutustu Taksvärkki ry:n uuteen opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmään!

Ylen Uutisluokassa ysit lämpenivät mediakasvatukselle liekkeihin asti

Mediakasvatusta tuodaan kouluihin jokaiselle luokka-asteelle. Ylen Uutisluokassa koululaiset pääsevät tekemään uutisen omasta ideastaan valmiiksi toteutukseen saakka.

Opettajan työhyvinvointi

Helmikuun toisessa webinaarissa käsitellään työhyvinvointia opetusalalla. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille oma hyvinvointi on erittäin tärkeää, sillä hyvinvointitaitoja opetetaan esimerkin voimalla. Osallistumalla webinaariin saat selkeyttä oman hyvinvoinnin ylläpitoon ja jaksamiseen.

Yhteistyö lastensuojelun kanssa

Milloin opettaja on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen? Miten yhteistyö lastensuojelun kanssa toimii? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä webinaarissa.

Kollegiaalinen yhteistyö rikastuttaa

Mitä tapahtui ajatukselle, että tarvitaan kokonainen kylä kasvattamaan lapsi?

Moniammatillisuus unohtuu opinnoissa

Vaikka olemme oman alamme tulevia asiantuntijoita, olemme myös samanaikaisesti osa isompaa tiimiä.

Uutisvideot voivat pelastaa väsyneen iltapäivän: ”Asiat jäävät helposti mieleen”

Tamperelaisen aineenopettajan ja kuopiolaisen ammattiopiston erityisopetuksen lehtorin työkalupakista löytyy Yle Triplet. Uutisvideoista oppimateriaalia opettajille tuottava palvelu sopii kaikenikäisille oppilaille. Motivaatio uutisvideoiden kanssa työskentelyyn kouluissa on korkea, sillä ajankohtaiset asiat kiinnostavat opetuksessa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on perinteisesti aihe, joka jää opettajan opinnoissa vähemmälle huomiolle. Uutena opettajana saattaa yllättäen joutua miettimään, miten kohtaan lasten vanhemmat ja miten vanhempainilta olisi parasta järjestää. Ilmoittaudu webinaariin ja pääset kuulemaan sekä opettajien että vanhempien näkökulmaa.

Lapset ja nuoret uutistulvassa – mediakasvatus koulussa

Isot uutiset sodista, ilmastonmuutoksesta, energiakriisistä ja muista negatiivisista asioista puhuttavat oppijoita välitunneilla ja koulun arjessa. SOOLin webinaarissa tarjotaan konkreettisia työkaluja mediakasvatukseen ja uutisten käsittelyyn oppitunneilla. Vaikka uutisten aiheet saattavat olla vaikeita, mediakasvatus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden käsitellä vaikeitakin uutisia lasten ja nuorten kanssa.

Kohti omannäköistä yhteistyötä alakoulussa

Kolme uransa alkutaipaleella olevaa opea päätti alkaa jakaa arkeaan ja opetusideoita somessa.

Turvallinen oppimisympäristö on edellytys oppimiselle

Blogi | SALAADO QASIM

Oikeus tehdä työtä omana itsenään kuuluu kaikille

Blogi | EMPPU LAAKKONEN

Jaa sivu somessa

Tweet