Suositukset opetusharjoittelulle

Suositukset opetusharjoittelulle on tarkoitettu kaikkien opetusharjoittelijoiden ja harjoittelun ohjaajien käyttöön. Julkaisu tukee myös SOOLin jäsenyhdistysten edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä.

Suositukset opetusharjoittelulle on ainoa valtakunnallinen suositusohjelma opetusharjoittelulle, ja sen kirjoittamisessa on pyritty huomioimaan kaikki opettajaksi opiskelevat. Suosituksia laadittaessa on tehty yhteistyötä Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry:n (SUHO) ja Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry:n (HARRE) kanssa sekä kuultu muita asiantuntijoita.

Julkaisua voi tilata SOOLin toimistolta.


Lue suositukset tästä (pdf)


 

 

Jaa sivu somessa

Tweet