Teemaseminaarit

Nyt ilmastokasvatusta opettajankoulutukseen!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä lisäämään välittömästi ilmastokasvatuksen kokonaisuuksia opettajankoulutusten kurssitarjontaan.

Opetuksen digiloikka ei ole valmis

Digiloikasta on opetus­maailmassa puhuttu vuosikausia. Kouluihin ja päivä­koteihin on hankittu suurella rahalla uutta teknologiaa, jota on perusteltu opetustyön tukemisella. On selvää, että koulujen ja päivä­kotien digiloikassa ei ole kyse yhdestä toimenpiteestä, jolla kerran uudistetaan opetustyötä, vaan pysyvästä tilasta, jossa opetuksen tulee aina vastata ympäröivän maailman kehitykseen.

Askel kerrallaan

Tammikuun lopulla pidetyssä SOOLin teemaseminaarissa ”Pienin rohkein askelin” pohdittiin opettajuuden ensiaskelia ja uusia tuulia. Monipuolisten puheenvuorojen myötä selvitettiin mentoroinnin hyödyt ja tubettamisen aakkoset opettajille, tutustuttiin tulevaisuuden työelämätaitoihin sekä kuultiin, miten teekkarit innostuivat peruskoulusta.

Miksi puhumme koulukiusaamisesta?

Kiusaamista on monenlaista ja sitä tapahtuu eri paikoissa. Kiusaamisesta puhutaan paljon ja sitä vastaan ollaan laajana rintamana, jossa on mukana tavallisia ihmisiä, julkisuuden henkilöitä ja tasavallan presidentti.

Moniammatillinen yhteistyö - ihan jokaisen opettajan juttu

Kuluvan lukuvuoden kolmas SOOLin teemaseminaari pidettiin maaliskuussa Tampereella. Semmoisssa on lukuvuoden aikana käsitelty sukupuolisensitiivisyyttä, kasvatuksen ja koulutuksen arvoja, ja nyt teemana oli moniammatillisuus.

Arvojen jäljillä

Sulje silmäsi, unohda kiire ja hälinä, ota vähän omaa aikaa – keskustellaan hetki kasvatuksen arvoista. Toisinaan on hyvä astua ulos omasta kuplastaan ja katsoa asioita muiden näkökulmasta.

Opettajuuden kasvukivut puhuttivat SOOLin seminaarissa

Opettajuuden kasvukipuja -seminaari kokosi opettajaopiskelijat ympäri Suomen Educa-messuille tammikuun lopulla. Seminaarissa kuultiin opettajaksi kasvamisen tarinoita sekä pohdittiin opettajan emotionaalisen osaamisen tärkeyttä.

Aktivoi! Osallista! Vaikuta!

SOOLin teemaseminaarissa pureuduttiin demokratiakasvatuksen merkitykseen nyky-yhteiskunnassa ja hankittiin käytännön työkaluja oppijoiden osallistamiseen. SOOLin seminaarit ovat ruokaluineen maksuttomia kaikille jäsenille. Tällä kertaa seminaari järjestettiin Akavatalolla Helsingissä.

Turvallisuuden työkaluja

SOOLin teemaseminaari keräsi taas yhteen opettajaopiskelijoita ympäri Suomea. Kuten SOOLin teemaseminaareissa yleensäkin, myös nyt etsittiin vastauksia kysymyksiin, joihin opettajankoulutus ei anna tarpeeksi vastauksia. Tällä kertaa Joensuussa pureuduttiin Turvatakuu-otsikon alla turvallisuuden monisyiseen teemaan.

Ei erilainen vaan erityinen

SOOLin erityispedagogiikkaa ruotiva teemaseminaari Jyväskylässä osui aiheen yhteiskunnallisen näkyvyyden kannalta otolliseen paikkaan.

Opettaja kasvatuskumppanina

SOOLin teemaseminaarissa OPETTAJA – kasvattaja, poliisi, sosiaalityöntekijä vai näitä kaikkia? heräteltiin ajatuksia kasvatuskumppanuus-teeman ympäriltä, ja pohdittiin opettajan vastuita ja velvollisuuksia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kohti ekososiaalista sivistystä

Opettajaopiskelijat olivat Raumalla suurten kysymysten äärelle, kun SOOLin teemaseminaarin aiheena oli ympäristökasvatus. Koivun katveessa! -seminaari tarjosi aiheeseen paljon sellaista tietoa mitä opettajankoulutuksesta uupuu, mutta ennen kaikkea se voimautti tulevia opettajia toimimaan kestävämmän elämäntavan puolesta. Seminaarissa sukellettiin myös syvälle Suomen metsiin ja pohdittiin miten luontoa voisi hyödyntää enemmän oppimisympäristönä.

Opettajat sukupuolistereotypioita murtamassa - "Te ootte jediritareita"

Samalla viikolla, kun sosiaalinen media kuohui ja Opetushallituksen kohuopas oli mielipiteiden ristiaallokossa, järjestettiin myös SOOLin teemaseminaari sukupuolisensitiivisyydestä.

Omia ennakkoluulojaan ei kannata säikähtää

Opettajaopiskelijat kokoontuivat aprillipäivänä SOOLin ”maailmaa syleilevään teemaseminaariin” pohtimaan globaalikasvatuksen syvintä olemusta. Lukuvuoden kolmas seminaari lähestyi aihettaan useista eri näkökulmista, ja laittoi meidät pohtimaan rooliamme tulevina kasvattajina kansainvälisessä mittakaavassa.

Webinaarit

Jäsenille maksuttomissa webinaareissa perehdytään ajankohtaisiin ja opettajankoulutuksessa vähäiselle huomiolle jääviin aihepiireihin.

Globaalisti vapautunut

"Mitä kauemmin olen toiminut opettajana, sitä vahvemmin olen alkanut ymmärtää olevani joka päivän jokainen hetki globaalikasvattaja. Urani alussa panostin kovasti globaalikasvatuksellisiin teemapäiviin, aamunavauksiin ja juhliin. Toki niitäkin tarvitaan, mutta kaikkein tärkeintä on johdattaa tuoreita kansalaisia ymmärtämään oma roolinsa maailmankansalaisina, siis ihan koko tämän maapallon kansalaisina."

Myyttejä murtamassa

Opettajuuden myytinmurtajat oli otsikkona SOOLin teemaseminaarissa, jossa mielenkiintoisten puhujien ja seminaarin huipentaneen paneelikeskustelun myötä selvitettiin muun muassa miten ”flipataan” ja onko opettaja aina oikeassa. Lukuvuoden toinen teemaseminaari järjestettiin tammikuun lopulla Educa-messujen yhteydessä.

Jaa sivu somessa

Tweet