13.5.2024

Vuoden opeopiskelija Lotta Nuutinen: Köksässä yhdistyi omat mielenkiinnonkohteet

Valitsemalla Vuoden opeopiskelijan SOOL haluaa olla mukana luomassa opettajan opinnoista ja ammatista kiinnostavaa ja positiivista kuvaa. Kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistossa opiskeleva Lotta Nuutinen on jo fuksivuodestaan asti ollut aktiivisesti mukana ainejärjestö Kopedan toiminnassa.

Opeopiskelija 2/24


Pitkään omassa ainejärjestössään Kopedassa toiminut Lotta on lupautunut tulemaan tapaamaan uusia opiskelijoita ensi syksynäkin, vaikka valmistuukin jo nyt keväällä. Kuva: Katariina Mikkonen.

Ainejärjestö Kopedan mukaan Lotta on ollut kotitalousosaamisen ja asiantuntijuuden puolestapuhuja koulutusyksikössään ja pyrkinyt muun muassa saamaan kotitalousopettajan maisterinohjelmaan lisää käytännön kotitalousosaamista. 

Hän on myös toiminut yhdessä ainejärjestön ja kotitaloustieteen opintosuunnan kanssa opiskelijoiden että opettajakunnan hyvinvoinnin parantamiseksi ja nähnyt vaivaa yhdistääkseen opiskelijoita kannustamalla heitä tutustumaan toisiinsa yli vuosikurssirajojen. Lotalla on jo seitsemän vuoden kokemus opettamisesta opintojen ohessa ja ainejärjestön mielestä hänessä on ainesta sekä opettajaksi että asiantuntijaksi.

Lotta Nuutinen, mitä ajattelit kuullessasi valinnastasi Vuoden opeopiskelijaksi 2024? 

– Olin ihan todella yllättynyt! Mutta samalla hyvin otettu ja kiitollinen tunnustuksesta, joka oikeastaan kruunaa pian päättyvät opintoni. Tiesin kyllä olleeni ehdolla, sillä satuin olemaan paikalla siinä kokouksessa, jossa ainejärjestömme hallitus asiasta päätti. Mutta eipä sitä silloin uskonut, että omalle kohdalle valinta osuisi.

Miten tulit hakeutuneeksi kotitalousopettajan opintoihin?

– Muutaman mutkan kautta. Muistan, että jo yläasteella mietin opettajaksi opiskelemista, mutta tarkempaa visiota opetettavan aineen suhteen ei vielä silloin ollut. Lukion jälkeen hakeuduin suorittamaan elintarvikealan perustutkinnon valmistuen leipuri-kondiittoriksi. Koska opetustyö vieläkin houkutteli, päätin hakea vuodeksi yläkouluun koulunkäynninavustajaksi. 

– Pääsin olemaan mukana useiden ryhmien köksän tunneilla ja siellä kaikki palaset loksahtivat paikalleen – köksässä yhdistyi sopivalla tavalla omat mielenkiinnonkohteet ruoan, kodin ja arjen ympärillä, opetustyöhön yhdistettynä. Koulussa toimineet kotitalousopettajat kertoivat myös kokemuksiaan opinnoistaan ja työstään, lisäten innostustani vielä enemmän. Hakeuduinkin heti seuraavana keväänä pääsykokeisiin ja ilokseni sain aloittaa opinnot jo saman vuoden syksynä.

”Vähentyvät resurssit
ovat haastaneet harjoitteluja
ja opintoja.”

Miten opinnot Helsingin yliopistossa ovat sujuneet? Missä mättää, mikä on toiminut hyvin?

– Vaihtelevasti. Osa opinnoista on luonnollisesti kiinnostanut enemmän kuin toiset. Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden opintoja kuritti korona, mikä ymmärrettävästi vaikutti silloin opetuksen laatuun ja omaan opiskelumotivaatioon. Valitettavasti vähentyvät resurssit ovat myös haastaneet sekä harjoitteluja että joitain opintoja näiden vuosien aikana. Esimerkiksi harjoitteluja on jouduttu tiivistämään ja vähentämään sekä käytännön opetukseen tarkoitettuja kursseja muuttamaan teoreettisemmaksi, mikä on harmillista. 

– Haluan kuitenkin antaa erityismaininnan meidän opintosuuntamme henkilökunnalle, jonka kanssa yhteistyö niin opintojen kuin joidenkin epäkohtien suhteen on ollut helppoa ja toiminut aina tarpeen vaatiessa puolin ja toisin. Mutta kaiken kaikkiaan koen, että opinnot ovat sujuneet niin kuin olin ajatellut ja jäljellä onkin enää yhden raportin ja gradun palautus ennen valmistumista.

Olet ehtinyt tehdä opettajan töitä opintojen ohessa. Miten kotitalousopettajien koulutus mielestäsi vastaa työelämän vaatimuksia?

– Meidän opintosuunnassamme annetaan laadukasta opetusta, jonka tarkoituksena on kehittää kohti kotitalouden opettajuutta ja asiantuntijuutta. Tällä tutkinnolla on mahdollista työllistyä peruskouluun tai vapaaseen sivistystyöhön opettajaksi sekä asiantuntijatehtäviin, esimerkiksi kotitalousneuvontaan, ruokatoimittajaksi, tuotekehitykseen tai oppikirjojen ja opetusmateriaalien tekemiseen.

– Mahdollisuudet työllistymiseen ovat siis mukavan monipuoliset. Opintoihin kuuluu muun muassa käytännön ruoanvalmistuksen taitojen harjoittelua, asumisen taitojen ja kuluttajuuden sisältöjen opiskelua sekä tietenkin opettajan pedagogiset. 

– Opiskelu on pääosin melko akateemista, jolloin konkreettisia työelämässä vaadittavia taitoja tulee kehittää melko itsenäisesti, esimerkiksi tekemällä sijaisuuksia tai muita alaan soveltuvia työtehtäviä. Koulutus kuitenkin antaa hyviä palasia, mutta niitä tulee osata hyödyntää ja jatkojalostaa eteenpäin. Itse työtä oppii vain tekemällä.

Millainen on hyvä kotitalousopettaja?

– Mielestäni hyvä kotitalousopettaja omaa monipuoliset tiedot ja taidot niin oman aineenhallintansa kuin opetus- ja ohjaustyön kannalta sekä osaa myös kehittää itseään näillä osa-alueilla. Hyvä kotitalousopettaja osaa myös kohdata oppilaansa yksilöinä, tukea oppijoiden sisäisten potentiaalien kasvua, olla innostava ja kannustava opetuksessaan sekä sietää tietynlaista hallittua kaaosta oppimistilanteissa.

– Vaikka työtä tehdäänkin tosissaan, on tärkeää osata ottaa myös kevyesti ja elää huumorinkin kautta.


Lotta innostui kotitaloudesta toimiessaan koulunkäyntiavustajana yläkoulussa. Kuva: Irja Vaateri.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet