28.8.2015

SOOL päivitti suositukset opetusharjoittelulle

Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelma, eli pelkkä ”Suositukset” näin meidän soolilaisten kesken, on päivitetty. Uusi versio on helpompi lukijalle: selkeys ja helppolukuisuus ovat olleet pääpainoina päivitystyössä. Ohjelmassa on pyritty huomioimaan kaikki opettajaksi opiskelevat aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

JOONAS RINKINEN
Soolibooli 4/15

Miksi sinun pitäisi kiinnostua lukemaan tämä juttu? Syitä on monia ja lyhyesti sanottuna se todellakin kannattaa.

Opetusharjoittelu on olennainen osa opettajankoulutusta: opetusharjoitteluissa pääset harjoittelemaan opettajan työtä ohjatusti ja turvallisesti. Harjoittelupaikoissa ja harjoittelun ohjaajissa on eroja riippuen siitä, missä suoritat harjoittelusi. Tämä asettaa haasteita ja saattaa luoda tasapuolisuuden kannalta vaihtelevia harjoittelukokemuksia.

Usein harjoittelun päätyttyä opiskelijalla on visio siitä, mitä harjoittelun ja ohjauksen olisi pitänyt olla. Sinun onneksesi SOOLin hallitus on viime lukukaudenkauden aikana tehnyt ajatustyötä puolestasi: tutustumalla suosituksiin osaat jo ennen harjoittelua tiedostaa mitä on odotettavissa. Uudessa versiossa on selkeästi eritelty vastuut ja velvollisuudet opiskelijalle, ohjaajalle ja harjoittelun toteutuksesta vastaavalle koulutusyksikölle. Lisäksi kiireisiä opiskelijoita varten on julkaisun takakanteen nostettu valikoidut vinkit yhdeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi.

Suositukset opetusharjoittelulle linjaa SOOLin näkemyksiä siitä, mitä harjoittelun tulee sisältää: ohjattujen harjoitteluiden tarkoituksena on antaa kattava ja mahdollisimman realistinen kuva opettajan työstä. Opettajan työnkuva on todella laaja-alainen ja siihen sisältyy opetuksen ja kasvatuksen lisäksi paljon muutakin, kuten hallinnollisia tehtäviä ja arviointia. Opetusharjoittelukaan ei ole vain opetuksen suunnittelua ja opettamista, vaan siihen sisältyy esimerkiksi opetuksen seuraamista, ryhmänohjausta ja opintopiirejä.

Sisältökysymysten lisäksi SOOL on linjannut tavoitteita opetusharjoitteluille. Harjoittelun tulee olla tavoitteellista, koska harjoittelujaksot ovat opiskelijan opettajaidentiteetin rakentumisen kannalta välttämättömiä. Oman opettajaidentiteetin rakentamisen kannalta on tärkeä päästä kokeilemaan ja muistaa, että harjoittelussa saa myös epäonnistua.

Opiskelijan, ohjaajan ja koulutusyksikön vastuut

Sinulla on opiskelijana harjoittelussa (kuten myöhemmin opettajana työelämässä) vastuita ja velvollisuuksia. Ennen harjoittelun alkua sinun tulee tutustua koulutusohjelmasi harjoitussuunnitelmaan huolella ja sitoutua työskentelemään siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Ennen harjoittelua sinun tulee myös luoda tavoitteet harjoittelulle ja käydä ne ohjaavan opettajan kanssa läpi sekä pohtia, miten ne voidaan saavuttaa. Tämä helpottaa harjoittelun reflektointia sekä opettajaidentiteetin rakentamista. Opetusta ja harjoittelua ohjaavat monet asiakirjat, kuten opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelma, joihin tulee perehtyä ennen harjoittelun alkamista.

Suosituksiin on listattu myös ohjaavan opettajan vastuut ja velvollisuudet. Niihin tutustuminen hyödyttää sekä opiskelijaa että ohjaavaa opettajaa ja ne olisi hyvä käydä yhdessä läpi ennen harjoittelun alkamista, jotta saat mahdollisimman paljon irti harjoittelusta. Henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua.

Ohjaavan opettajan tulee ohjata sinua opetuksen suunnittelussa, seurata opetustasi ja antaa jatkuvaa palautetta opettajuuteen kasvun tukemisessa. Muista myös, että vaikka olet harjoittelemassa, on päävastuu kuitenkin ohjaavalla opettajalla. Et siis ole työntekijä harjoittelupaikassa, vaikka sinua koskevat samat velvoitteet, muun muassa vaitiolovelvollisuus.

Koulutusyksiköillä on myös vastuunsa harjoittelun järjestämisessä. Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa selkeät tavoitteet harjoittelulle ja sinun vastuullasi on seurata niiden toteutumista harjoittelun aikana. Nämä tavoitteet pitää olla tiedossasi ennen harjoittelun alkua ja myös se, millä keinoilla ne pyritään saavuttamaan. Sinut on pitänyt jo opinnoissa perehdyttää opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelman laatimis- ja kehittämistyöhön sekä opastaa niiden käytössä opetuksen työkaluina. Harjoittelusta annettua palautetta tulee koulutusyksiköissä kuunnella ja sen perusteella harjoitteluja kehittää.

Tutustu suosituksiin ennen harjoittelujaksoasi

On suositeltavaa että pääset harjoittelussa opettamaan niille koulutusasteille niitä oppiaineita, joihin suoritettava tutkinto sinut pätevöittää. Opetusharjoittelun voi suorittaa erilaisissa harjoittelupaikoissa ja sinulle tulee antaa myös mahdollisuus tutustua muihin kuin omaan tutkintoon liittyviin opetus- ja kasvatusalan tehtäviin, jotta voit muodostaa monipuolisen ja laaja-alaisen käsityksen alan koko kentästä. Mikäli suoritat kaksoiskelpoisuutta, on se huomioitava opetusharjoittelussa. Opetusharjoittelusta ei pidä aiheutua sinulle lisäkuluja.

Suositukset opetusharjoittelulle on hyvä työkalu opetusharjoitteluiden kehittämiseen. SOOLin ja ainejärjestöjen toimesta sitä on jaettu jäsenistölle sekä harjoittelukoulujen rehtoreille, opetushenkilökunnalle sekä harjoittelunohjaajille. Julkaisun voi myös tilata SOOLin toimistolta ja pdf-versio löytyy SOOLin nettisivuilta. Suosittelen tutustumaan SOOLin suosituksiin, jotta saat täyden hyödyn irti opetusharjoitteluistasi! 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet