17.11.2022

Opettajat pulassa ja opettajapula?

Ammattiin liittyvät epäkohdat on laitettava kuntoon mahdollisimman nopeasti.

RIKU ORAS
Opeopiskelija 4/22


Kirjoittaja on SOOLin toiminnanjohtaja.

RUOTSIN KIIRUNASSA jouduttiin sulkemaan ensimmäinen koulu opettajapulan vuoksi ja opettajajärjestö Lärarförbundet varoittaa, että jatkossa kouluja saatetaan joutua sulkemaan lisää opettajapulan takia. Opettajajärjestöt puhuvat länsinaapurissamme kansallisesta opettajapulasta ja samalla kaikkia opettajankoulutuksen aloituspaikkoja ei pystytä täyttämään, joten pulaan ei ole ratkaisua tiedossa ainakaan lähitulevaisuudessa.

Töitä olisi tarjolla ja työttömyyttä ei tarvitsisi pelätä, mutta silti opettajaksi ei haluta opiskella. Ruotsalaisten opeopiskelijoiden näkemysten perusteella koulutukseen ei hakeuduta, koska työelämässä opettajat ovat pulassa valtavan työkuorman alla ja ammatin arvostus kyntää pohjamudissa.

VAIKKA TÄLLÄ hetkellä Suomessa ei voida puhua kansallisesta opettajapulasta länsinaapurimme tavoin, on useita vaaran merkkejä ilmassa. Varhaiskasvatuksen opettajapula on ollut esillä etenkin pääkaupunkiseudulla jo pidemmän aikaa ja Kevan eli Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan 25,5 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista on eläköitymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Luokanopettajilla vastaava luku on 27,7 prosenttia ja eläköityvien erityisopettajien lukema on jopa 33 prosenttia.

Tulevaisuudessa töitä pitäisi riittää opettajille myös Suomessa, mutta ammattiin liittyvät ongelmat ja median maalaama kuva opettajuudesta eivät ainakaan lisää ammatin vetovoimaa potentiaalisten opeopiskelijoiden ja tulevaisuuden opettajien silmissä. 

MITEN PYSTYISIMME toimimaan ennakoiden, jotta emme ajautuisi täysimittaiseen opettajapulaan ja ammatin arvostuksen lopulliseen romahdukseen? Ruotsissa ongelmaan ei tartuttu tarpeeksi ajoissa ja nyt asiaa pyritään ratkomaan muun muassa erilaisilla muuntokoulutuksilla. Suomessa ratkaisuksi tarjotaan aloituspaikkojen lisäämistä ja lisäksi opettajankoulutukseen kohdistetaan suuria kehityspaineita. 

Opettajankoulutuksessa riittää parannettavaa ja on selvää, että koulutuksen tulisi valmistaa opeopiskelijoita entistä paremmin työhön. Aloituspaikkojen lisääminen ja koulutuksen kehittäminen ovat tärkeitä asioita, mutta ne voivat osoittautua täysin turhiksi toimenpiteiksi, jos opettajat ovat joka tapauksessa pulassa työelämässä ja vaihtavat alaa esimerkiksi työn kuormittavuuden, riittämättömien resurssien, valtavan työmäärän tai palkkauksen vuoksi.

Ammattiin liittyvät epäkohdat on laitettava kuntoon mahdollisimman nopeasti, jotta maailman parhaaseen ammattiin halutaan opiskella jatkossakin ja opettajat viihtyvät työssään. 


Opeopiskelijan printtilehti on nyt sataprosenttisesti hiilineutraali. Lue lisää!Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet