10.2.2022

Opeopiskelijan printtijulkaisu on nyt hiilineutraali

SOOLin julkaisema Opeopiskelija-lehti on saanut käyttöönsä Hiilineutraali painotuote -merkin.

Opeopiskelija-lehti painetaan Punamusta-konsernin Forssan kirjapainossa, ja sataprosenttisesti hiilineutraali painotuote syntyy, kun sen ympäristökuormaa suhteessa tuotannosta aiheutuvaan hiilidioksidimäärään on vähennetty tuotannon kaikissa vaiheissa.

Käytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa painotalon tekemästä tuotekohtaisesta päästölaskelmasta. Siinä päästöt lasketaan vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon.

Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Sertifikaatti varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, ja että niitä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Päästökompensoinnin lisäksi painotalossa on tehty konkreettisia tekoja päästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat ja hukkapaperin vähentäminen. Tuotannon ympäristökuormaa on vähennetty myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin.

Opeopiskelijan printtijulkaisu on SOOLin jäsenetu, ja lisäksi vapaakappaleet toimitetaan opettajankoulutuksen vaikuttajille ja päättäjille. Lehti seuraa opetusalan kehitystä ja ajankohtaisia ilmiöitä opiskelijan näkökulmasta. Lehden sisältöalueeseen kuuluvat kasvatustieteellinen tutkimus, kiinnostavat tapahtumat ja ihmiset sekä opiskelijajärjestötoiminta.

Opeopiskelijassa julkaistuja kirjoituksia voi lukea myös lehden verkkosivuilla.
 


Opeopiskelija-lehden numerossa 1/22 teemana on opiskelijakulttuuri. 


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet