19.2.2024

Opettajankoulutuksen arvosana = 8½

Opeopiskelijoiden kokemusten perusteella opettajankoulutuksessa on moni asia verrattain hyvin.

RIKU ORAS
Opeopiskelija 1/24

SUOMEN SUURIN opetusalan tapahtuma Educa kokosi tammikuun lopussa noin 16 000 ihmistä Helsingin Messukeskukseen ja kysyimme SOOLin messupisteellä opeopiskelijoilta ja valmistuneilta opettajilta, minkä arvosanan he antaisivat opettajankoulutukselle asteikolla 4–10. Tämän epätieteellisen kyselyn perusteella opettajankoulutus sai arvosanan 8½, sillä valtaosa vastaajista antoi hyvän tai jopa kiitettävän numeron opettajankoulutukselle.

Opettajankoulutuksesta puhuttaessa keskustelu kääntyy helposti ongelmiin ja kehittämiskohteisiin, mutta tämä kysely antaa hyvän muistutuksen siitä, että moni asia korkeakoulujen opettajankoulutuksessa on hyvin opeopiskelijoiden ja opettajien mielestä. Kyselyn perusteella ei voida tehdä laajoja päätelmiä, mutta useilla eri mittareilla ja monien opeopiskelijoiden kokemusten perusteella opettajankoulutuksessa on moni asia verrattain hyvin. 

EMME KUITENKAAN halunneet tyytyä opettajankoulutuksen numeeriseen arviointiin, joten pyysimme messukävijöitä nimeämään yhden taidon tai asian, jota pitäisi käsitellä enemmän opettajankoulutuksessa. 

Vastauksista nousi vahvasti esille kiusaamisen ehkäiseminen, erityispedagoginen osaaminen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kiusaamiseen ja erityispedagogiseen osaamiseen liittyvissä vastauksissa korostuivat eriyttämiseen, tunnetaitojen opetukseen, oppimisen tukeen ja ylipäätänsä erilaisten oppijoiden kohtaamiseen liittyvät asiat. 

Yhteistyö huoltajien kanssa mainittiin useissa vastauksissa ja tämä on tunnistettu valmistuneiden opettajien keskuudessa aiheeksi, jota ei välttämättä käsitellä tarpeeksi opettajankoulutuksessa ennen työelämään siirtymistä. 

KEHITYSKOHTEIDEN LISÄKSI pyysimme messukävijöitä nimeämään myös yhden taidon, josta on ollut tai tulee oletettavasti olemaan eniten hyötyä opettajan ammatissa. 

Vastauksissa korostuivat yhteistyötaidot, pedagoginen osaaminen sekä opetusharjoitteluissa opitut käytännön asiat. Lisäksi vastauksissa koulutusta kiiteltiin monipuolisuudesta ja siitä, että koulutus antaa valmiudet ymmärtää oppimista ja yhteiskuntaa.

Vaikka tämän epätieteellisen kyselyn ja kolumnin perusteella ei voi tehdä syvällisiä johtopäätöksiä opettajankoulutuksen tilasta, niin toivottavasti opeopiskelijoiden ja opettajien arvokkaat vastaukset herättelevät pohtimaan opettajankoulutuksen arvosanaa, kehityskohteita ja ennen kaikkea vahvuuksia, jotta opettajankoulutusta voidaan kehittää entisestään vahvuuksien kautta kehityskohteet huomioiden.


Opeopiskelijan printtijulkaisu on sataprosenttisesti hiilineutraali.

Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet