27.8.2020

Opeopiskelijat rakentavat tulevaisuuden yhteiskuntaa

Suomen menestys nojaa korkeaan ja laadukkaaseen koulutukseen, eli todellisuudessa ilmainen koulutus on koko yhteiskunnan etu.

SAANA YLIKRUUVI
Opeopiskelija 3/20


Kuva: Veera Semi

POLITIIKKA ON kouluissa usein kirosana. Missä yhteydessä, miten ja missä määrin politiikka saa näkyä kouluissa, on varmaan ikuinen kysymys. Todellisuudessa koulu ja koulutus itsessään on politiikkaa. Politiikan teossa ja sen tavoitteiden toteuttamisessa koulu ja opetus ovat itseasiassa keskiössä.

Yksi suurista poliittisista ratkaisuista on ilmainen koulutus, joka nähdään milloin voimavarana, milloin tulonsiirtona. Suomen menestys nojaa korkeaan ja laadukkaaseen koulutukseen, eli todellisuudessa ilmainen koulutus on koko yhteiskunnan etu. Osaavat ja hyvinvoivat kansalaiset tuottavat parhaan tuloksen.

SUOMESSA OIKEUS koulutukseen onkin perusoikeus. Opetuksen järjestäminen on yksi tärkeimmistä kuntien tehtävistä. Kuntapäättäjillä on suuri vaikutus paikalliseen kouluverkkoon, sen hallintoon ja sitä kautta sen sisältöön.

Jokainen opeopiskelija voi vaikuttaa koulutukseen paitsi opiskelemalla ja tulevaisuudessa työssään, myös äänestämällä, keskustelemalla kunnallisvaaliehdokkaiden kanssa tai jopa lähtemällä itse ehdolle. Jokainen ääni on merkittävä, ja open ääni ratkaisee.

KOULUSSA TEHDÄÄN tulevaisuuden yhteiskuntaa ja siinä opettaja on toiminnan keskiössä. Pelkkä koulutuksen järjestäminen ei kuitenkaan riitä yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan opetuksen laatu on ratkaisevaa. Laadukasta koulutusta toteuttamaan tarvitaan päteviä opettajia. Suunnataan katse opettajiin koulun tarkoituksen toteuttamisen ja yhteiskunnan rakentamisen vuoksi!

Pedagogisen osaamisen ja opetettavien asioiden hallinnan lisäksi opettajankoulutuksen tulee tarjota opettajille eväät oman asemansa tiedostamiseen ja kriittiseen kohtaamiseen. Minkä jäljen jätän itsestäni oppilaiden elämään? Mikä on minun osani tulevaisuuden rakentamisessa?


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

8.3.2021

SOOLin kuntavaalitavoitteet ehdokkaan ja äänestäjän tukena

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kuntien tärkeimmäksi vastuualueeksi jää kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Opeopiskelijan kannalta ei ole yhdentekevää keitä kunnissa valitaan tekemään päätöksiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

28.1.2021

Mikä on politiikkaa?

Kaikki koulutukseen liittyvät päätökset vaikuttavat vähintäänkin epäsuorasti jonkin opettajaryhmän toimintaan.

28.1.2021

Demokratiakasvatus 2020-luvulla - Pelkkää puhetta vai täyttä todellisuutta?

Suomalaisnuoret osaavat varsin mallikkaasti mekaanisesti kertoa, miten eduskunta toimii, mutta arjen vaikuttamisesta ja poliittisesta toiminnasta nuoret eivät paljon ymmärrä. Yksi demokratiakasvatuksen keskeisistä tehtävistä onkin kasvattaa ihmisiä ymmärtämään sitä, miten sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunta laajemmin vaikuttavat meidän ajatteluumme ja toimintaamme.

Jaa sivu somessa

Tweet