17.11.2022

Moniammatillisuus unohtuu opinnoissa

Vaikka olemme oman alamme tulevia asiantuntijoita, olemme myös samanaikaisesti osa isompaa tiimiä.

HANNA RAHKONEN
Opeopiskelija 4/22


Kirjoittaja on SOOLin puheenjohtaja kaudella 2022–2023.

JOKAINEN OPPILAITOS ja kasvatusyksikkö pitää sisällään monimuotoisen henkilöstön, joka huolehtii oppijoiden kokonaisvaltaisesta kasvusta ja oppimisesta. Oppijan oppimista ja hyvinvointia tukeekin parhaiten moniammatillinen tiimi paikassa kuin paikassa.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaa tiimi, jossa mukana on lastenhoitaja, sosionomi ja opettaja sekä muu henkilökunta aina avustajista johtajiin. Laadukkaan perusopetuksen takaavat luokan- ja aineenopettajan lisäksi ura- ja opinto-ohjaajat, erityisopettajat, rehtorit, koulunkäynninohjaajat, koulun sosiaalihuollon työntekijät ja kaikki koululla työskentelevät ammattilaiset.

Myös vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen piirissä toimivilla opettajilla on monenlaisia ammattitiimejä opettajakollegoista tilojen huoltajiin. 

TIETTYJEN OPETTAJARYHMIEN työ voi näyttäytyä kovinkin tiimivetoiselta, toisien taas kovinkin itseohjautuvalta. Esimerkiksi keskiverto peruskoulun opettaja on suurimman osan päivästä yksin luokan edessä opettamassa opetusryhmäänsä tai oppiainettaan. Vaikka keskiverto työviikko koostuukin osalla opettajista tällaisista päivistä, ovat myös he osa moniammatillista tiimiä ja oppilaitoksen työyhteisöä oppijoista huolehtiessaan.

Vaikka työelämän realiteetit pistävät jokaisen meistä osaksi moniammatillista tiimiä, tuntuu toisinaan ettei opinnoissa tätä muisteta. Toisinaan tuntuu, että käymme opintomme kovin erillään muista opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten opiskelijaryhmistä, eikä poikkileikkausta tutkintojen kesken erityisemmin tule.

En ole kertaakaan opintojen aikana kurssien puolesta istunut alas erityisopettajan, koulupsykologin tai muunkaan tulevan kollegani tai tiimiläiseni kanssa. Ainoa poikkileikkaus, jonka tunnistan omien opintojeni ajoilta yli tutkintolinjojen, on kasvatustieteen perusopinnot. 

KOEN KUITENKIN olevani erityisen onnekkaassa tilanteessa, koska olen luottamustoimieni myötä saanut toimia eri opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden kanssa. Olen myös vapaa-ajallani aktiivisesti käynyt monenlaisissa tapahtumissa, joissa olen päässyt kohtaamaan eri alojen opiskelijoita.

Kannustan jokaista teistä löytämään oman polkunne moniammatillisille kohtaamisille, sillä se on suuri rikkaus tulevaisuuden työkenttää ajatellen. Kohdatkaa muitakin opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita kuin oman alanne, kohdatkaa heitä myös yli tieteenalojen. 

Vaikka me kaikki olemmekin oman alamme tulevia asiantuntijoita, olemme myös samanaikaisesti osa isompaa tiimiä. 


Opeopiskelijan printtilehti on nyt sataprosenttisesti hiilineutraali. Lue lisää!Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet