Varhaiskasvatuksen opettaja

Lastentarhanopettajan ammattinimike muuttuu varhaiskasvatuksen opettajaksi 2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi opiskella vain yliopistoissa.

Tutkinto Kasvatustieteen kandidaatti (KK), 180 opintopistettä
Pääaine Kasvatustiede, joka painottuu varhaiskasvatukseen (60 op). Jyväskylän yliopistossa pääaineena on varhaiskasvatustiede.
Opintojen kesto Noin kolme vuotta. Tutkintoa on mahdollista jatkaa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (kasvatustieteen maisteri, KM), jonka laajuudeksi muodostuu yhteensä 300 opintopistettä.
Hakeminen Valinta varhaiskavatuksen opettajan koulutukseen on  kaksivaiheinen ja samalla kertaa voi hakea kolmeen koulutusyksikköön. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua. Toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon hakija kutsutaan hakutoiveen ja ensimmäisen vaiheen pistemäärän perusteella. Yliopistojen opiskelijavalinnat ovat uudistumassa siten, että vuoden 2020 haussa 60 % hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella suoraan kaikille yhteiseen soveltuvuuskokeeseen.
Yhteishaku opintopolku.fi
Hakuaika Kevät (maaliskuu)

Uusi varhaiskasvatuslaki ja kelpoisuusasetus tulivat voimaan 1.9.2018

  • Ammattikorkeakoulussa suoritettavallla sosiaalialan AMK-tutkinnolla ei jatkossa saa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.
  • Kaikki lain voimaantuloon mennessä lastentarhanopettajan kelpoisuuden saaneet ovat nyt varhaiskasvatuksen opettajia.
  • Vuoden 2030 alusta päiväkodin johtajilla on oltava kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Jaa sivu somessa

Tweet