Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi opiskella yliopistoissa.

Tutkinto

Kasvatustieteen kandidaatti (KK), 180 opintopistettä

Pääaine

Kasvatustiede, joka painottuu varhaiskasvatukseen (60 op). Jyväskylän yliopistossa pääaineena on varhaiskasvatustiede.

Opintojen kesto

Noin kolme vuotta. Tutkintoa on mahdollista jatkaa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (kasvatustieteen maisteri, KM), jonka laajuudeksi muodostuu yhteensä 300 opintopistettä.

Hakeminen

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa on käytössä soveltuvuuskoe. Pääosa hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella suoraan kaikille yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Samalla soveltuvuuskokeella voi hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä saman yliopiston sisällä eri opettajankoulutuksiin.

Toinen väylä hakea soveltuvuuskokeeseen on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua.

Yhteishaku

opintopolku.fi

Hakuaika

Kevät (maaliskuu)

Uusi varhaiskasvatuslaki ja kelpoisuusasetus tulivat voimaan 1.9.2018

  • Ammattikorkeakoulussa suoritettavallla sosiaalialan AMK-tutkinnolla ei jatkossa saa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.
  • Kaikki lain voimaantuloon mennessä lastentarhanopettajan kelpoisuuden saaneet ovat nyt varhaiskasvatuksen opettajia.
  • Vuoden 2030 alusta päiväkodin johtajilla on oltava kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Jaa sivu somessa

Tweet