Steinerkoulun opettaja

Steinerpedagogista opettajankoulutusta tarjoaa Snellman-korkeakoulu Helsingissä.

Steinerpedagogiikkaan johtavat yleisopinnot ovat edellytys opettajankoulutukseen hakemiselle. Yleisopinnot voi suorittaa kokopäiväopintoina vuodessa ja puolipäiväopintoina kahdessa vuodessa.

Lisätiedot ja haku: Snellman-korkeakoulu

Opettajankoulutusohjelmat

  • Steinerkoulun koulun luokanopettajan tutkinto
  • Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tutkinto
  • Steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajan tutkinto

 

Jaa sivu somessa

Tweet