Steinerkoulun opettaja

Steinerpedagogista opettajankoulutusta tarjoaa Snellman-korkeakoulu Helsingissä.

Steinerpedagogiikkaan johtavat yleisopinnot ovat edellytys opettajankoulutukseen hakemiselle. Yleisopinnot voi suorittaa kokopäiväopintoina vuodessa ja puolipäiväopintoina kahdessa vuodessa.

Lisätiedot ja haku: Snellman-korkeakoulu

Opettajankoulutusohjelmat

  • Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja
  • Steinerkoulun luokanopettajakoulutus
  • Steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajakoulutus

 

Jaa sivu somessa

Tweet