Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Yliopistossa

Tutkinto

Kasvatustieteen maisteri (KM), yhteensä 300 opintopistettä

Pääaine

Erityispedagogiikka

Tutkintoon sisältyy

Pääaineen lisäksi erityisopettajan opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Yliopistot

Koulutusta annetaan Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa (vuodesta 2023 alkaen myös Lapin yliopistossa Rovaniemellä ja 2024 alkaen Tampereen yliopistossa).

Jyväskylässä ja Joensuussa maisterin tutkintoon voi sisältyä myös opetettavien aineiden ns. monialaiset opinnot (60 op), jolloin se antaa kelpoisuuden luokanopettajan ja erityisluokanopettajan tehtäviin. Jyväskylässä voi opiskella myös varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.

Hakeminen

Erityisopettajan koulutuksessa on käytössä soveltuvuuskoe. Yliopistojen opiskelijavalinnat ovat uudistuneet siten, että pääosa hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella suoraan kaikille yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Samalla soveltuvuuskokeella voi hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä saman yliopiston sisällä eri opettajankoulutuksiin.

Toinen väylä hakea soveltuvuuskokeeseen on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua.

Yhteishaku

opintopolku.fi

Erilliset opinnot

Toinen tapa valmistua erityisopettajaksi on suorittaa muun opettajankoulutuksen aikana tai valmistumisen jälkeen erilliset erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot em. yliopistoissa.

Ammattikorkeakoulussa

Ammatillisen oppilaitoksen erityisopettajaksi voi opiskella ammatillisissa opettajakorkeakouluissa Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Jaa sivu somessa

Tweet