Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Yliopistossa

Tutkinto Kasvatustieteen maisteri (KM), yhteensä 300 opintopistettä
Pääaine Erityispedagogiikka
Tutkintoon sisältyy Pääaineen lisäksi erityisopettajan opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Yliopistot Koulutusta annetaan Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Jyväskylässä ja Joensuussa maisterin tutkintoon voi sisältyä myös opetettavien aineiden ns. monialaiset opinnot (60 op), jolloin se antaa kelpoisuuden luokanopettajan ja erityisluokanopettajan tehtäviin. Jyväskylässä voi opiskella myös varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.
Yhteishaku opintopolku.fi
Erilliset opinnot Toinen tapa valmistua erityisopettajaksi on suorittaa muun opettajankoulutuksen aikana tai valmistumisen jälkeen erilliset erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot em. yliopistoissa.

Ammattikorkeakoulussa

Ammatillisen oppilaitoksen erityisopettajaksi voi opiskella ammatillisissa opettajakorkeakouluissa Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Jaa sivu somessa

Tweet