Aineenopettaja

Aineenopettajaksi voi pätevöityä kahdella eri tavalla.

Tutkinto

Maisteri, vähintään 300 opintopistettä

Tutkintoon sisältyy

Useimmiten kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (120 op ja 60 op) sekä opettajan pedagogiset opnnot (60 op)

Hakeminen

a) Yleisimmin haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta tai aineita yliopistoon, jonka jälkeen opintojen aikana hakeudutaan soveltuvuuskokeen kautta opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja. Näillä opinnoilla saadaan kelpoisuus opetettavaan aineeseen.

 

b) Toinen tapa on hakeutua suoraan aineenopettajan koulutukseen. Tällä tavalla haetaan esimerkiksi kotitalouden, käsityön, liikunnan, musiikin ja kuvataideopettajan koulutukseen. Myös muissa aineissa tämä ns. suoravalintamenettely on yleistynyt.

Käsityön ja kotitalouden aineenopettajien soveltuvuuskoe toteutetaan valtakunnallisena yhteisvalintana todistusvalinnan tai ns. VAKAVA-kokeen perusteella.

Yhteishaku

opintopolku.fi

Kaksoiskelpoisuus

Aineenopettaja voi toimia myös luokanopettajana suorittamalla peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).


Perusopetuksessa kaikille opetettavat yhteiset aineet:

 • biologia
 • fysiikka
 • historia
 • kemia
 • kotitalous
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • maantieto
 • matematiikka
 • musiikki
 • terveystieto
 • toinen kotimainen kieli
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • vieraat kielet
 • yhteiskuntaoppi
 • ympäristöoppi
 • äidinkieli ja kirjallisuus

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa

Jaa sivu somessa

Tweet