Aineenopettaja

Aineenopettajaksi voi pätevöityä kahdella eri tavalla.

Tutkinto Maisteri, vähintään 300 opintopistettä
Tutkintoon sisältyy Useimmiten kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (120 op ja 60 op) sekä opettajan pedagogiset opnnot (60 op)
Hakeminen a) Yleisimmin haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta tai aineita yliopistoon, jonka jälkeen opintojen aikana hakeudutaan opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja. Näillä opinnoilla saadaan kelpoisuus opetettavaan aineeseen.
  b) Toinen tapa on hakeutua suoraan aineenopettajan koulutukseen. Tällä tavalla haetaan esimerkiksi kotitalouden, käsityön, liikunnan, musiikin ja kuvataideopettajan koulutukseen. Myös muissa aineissa tämä ns. suoravalintamenettely on yleistymässä.
Yhteishaku opintopolku.fi
Kaksoiskelpoisuus Aineenopettaja voi toimia myös luokanopettajana suorittamalla peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).


Peruskoulussa opetettavat aineet

Biologia
Elämänkatsomustieto
Fysiikka
Historia
Yhteiskuntaoppi
Kemia
Kotitalous
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Maantieto
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Terveystieto
Toinen kotimainen kieli
Uskonto
Vieraat kielet
Äidinkieli ja kirjallisuus

 

Jaa sivu somessa

Tweet