Luokanopettaja

Luokanopettajaksi voi opiskella useissa Suomen yliopistoissa.

Tutkinto

Kasvatustieteen maisteri (KM), 300 opintopistettä

Pääaine

Kasvatustiede tai kasvatuspsykologia

Tutkintoon sisältyy

Opetettavien aineiden niin sanotut monialaiset opinnot (60 op), opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja sivuaineen opinnot (60 op). Yliopistoilla voi myös olla tarjolla erityispainotteisia luokanopettajan koulutusohjelmia.

Opiskeluaika

Keskimäärin viisi vuotta

Hakeminen

 

Luokanopettajakoulutuksessa on käytössä soveltuvuuskoe. Pääosa hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella suoraan kaikille yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Samalla soveltuvuuskokeella voi hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä saman yliopiston sisällä eri opettajankoulutuksiin.

Toinen väylä hakea soveltuvuuskokeeseen on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua.

Yhteishaku

opintopolku.fi

Hakuaika

Kevät (maaliskuu)

Kaksoiskelpoisuus

Luokanopettaja saa peruskoulun aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla lisäksi jonkun perusopetuksessa yhteisenä opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Kakoiskelpoisuus nostaa luokanopettajan palkkaa, vaikka ei kyseistä ainetta opettaisikaan.

Jaa sivu somessa

Tweet