Luokanopettaja

Luokanopettajaksi voi opiskella useissa Suomen yliopistoissa.

Tutkinto Kasvatustieteen maisteri (KM), 300 opintopistettä
Pääaine Kasvatustiede tai kasvatuspsykologia
Tutkintoon sisältyy Opetettavien aineiden niin sanotut monialaiset opinnot (60 op), opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja sivuaineen opinnot (60 op). Yliopistoilla voi myös olla tarjolla erityispainotteisia luokanopettajan koulutusohjelmia.
Opiskeluaika Keskimäärin viisi vuotta
Hakeminen Luokanopettajakoulutuksessa on käytössä soveltuvuuskoe. Yliopistojen opiskelijavalinnat ovat uudistumassa siten, että vuoden 2020 haussa 60 prosenttia hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella suoraan kaikille yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Samalla soveltuvuuskokeella voi hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä saman yliopiston sisällä eri opettajankoulutuksiin. Toinen väylä hakea soveltuvuuskokeeseen on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua.
Yhteishaku opintopolku.fi
Hakuaika Kevät (maaliskuu)
Kaksoiskelpoisuus Luokanopettaja saa peruskoulun aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla lisäksi jonkun perusopetuksessa yhteisenä opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Kakoiskelpoisuus nostaa luokanopettajan palkkaa, vaikka ei kyseistä ainetta opettaisikaan.

Jaa sivu somessa

Tweet