10.3.2023

Eduskuntavaalit tulee – anna äänesi koulutukselle!

Blogi | THEA VENHO & ENNI KESKI-SAARI


Varhaiskasvatuksen opiskelija Thea Venho ja aineenopettajaksi opiskeleva Enni Keski-Saari ovat SOOLin hallituksen jäseniä kaudella 2022–2023.

SOOLin eduskuntavaalitavoitteet 2023 ottaa kantaa ajankohtaisiin opettajankoulutusta, suomalaista koulutuspolkua sekä opiskelijoiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin. SOOLin eduskuntavaalitavoitteita läpikäyvän blogisarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme opettajankoulutusta ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään liittyviä tavoitteita.

Tulevina kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisina vaikuttaminen on arkipäiväämme. Vaikutamme työssämme tuleviin sukupolviin päivittäin läsnäolollamme ja työhömme liittyvillä valinnoilla. On kuitenkin tärkeää, että ulotamme vaikuttamisemme ryhmämme tai luokkahuoneemme ulkopuolelle. Kuka muu taistelee yhtä lujaa koulutuksemme tulevaisuudesta, ellemme me itse?

Eduskuntavaalitavoitteissaan SOOL onkin nostanut esille juuri meitä opeopiskelijoita koskevia ja vaalien tärkeitä koulutukseen liittyviä teemoja. Haluamme, että koulutusmääriä nostetaan tarvittavalle tasolle, kuitenkin samalla huolehtien opettajankoulutuksen laadun säilymisestä lisäämällä rahoitusta vastaamaan koulutettavien määrää. Emme tee aloituspaikoilla mitään, ellei koulutus ole enää laadukasta. Koulutusmäärien lisäys tulee myös perustella tutkitulla tiedolla, johon opettajarekisterin käyttöönotto on elintärkeä työkalu.

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista tulee pitää kiinni. Tulee myös pohtia varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen muuttamista maisteritasoiseksi koulutukseksi. Opettajankoulutuksen tulee pysyä maantieteellisesti kattavana, jotta voidaan turvata kelpoisten opettajien saatavuus ympäri maata. Jotta voidaan puhua laadukkaasta opettajankoulutuksesta, tulee korkeakouluopettajille kirjata lakiin pedagogiset vaatimukset sekä mahdollistaa pedagogisen osaamisen kehittäminen ajankohtaisen tutkimuksen mukaisesti.

Korkeakouluhakuja tulee kehittää ja pääsykoekiintiöt säilyttää. Korkeakouluhaussa tulee ottaa huomioon reitit molemmista toisen asteen koulutuksista ja turvata niin ammattikoulusta kuin lukiosta valmistuville samat lähtökohdat korkeakouluopintoihin hakeutumiseen. Korkeakouluhaussa tulee myös selvittää ensikertalaisuus kiintiöiden pienentämistä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutukseen ja muuntokoulutuksen tulee lisätä rahoitusta, minkä kautta voidaan myös vastata opettajapulaan.

Koulutuksiin aiempina vuosina kohdistuneet leikkaukset näkyvät alan arjessa. Leikkausten synnyttämä rahakuoppa on korjattava takaamalla koulutukselle kestävä rahoitus, joka mahdollistaa toimivan arjen. Kestävän rahoituksen tulee mahdollistaa muun muassa tarvittavat tukitoimet sekä suositusten mukaiset ryhmäkoot. Opettajille tulee taata opetusrauha, jonka takia esimerkiksi hanketyhön tulee varata erikseen työaikaa tai mahdollistaa hanketyöstä erillinen rahallinen korvaus.

Varhaiskasvatus tulee tunnistaa osaksi koulutuspolkua ja sen vaikutukset sosioekonomisten ja perhetaustojen erojen tasaajana tulee nähdä. Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta parantaaksemme tulee maksuttomasta esiopetuksesta tehdä kaksivuotinen. Tämä auttaa saamaan maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatukseen sekä tukea tarvitsevia lapsia tuen piiriin.

Nämä ovat tiivistetysti SOOLin eduskuntavaalitavoitteita koulutuksen suhteen, joilla haluamme tulevina opettajina tuoda esille meille tärkeitä teemoja. Eduskuntavaalien ehdokkaana voit myös allekirjoittaa ja sitoutua SOOLin eduskuntavaalitavoitteisiin. Kaikkien puolueiden tuki on tärkeää matkalla kohti kestävämpää koulutusta.

Opeopiskelija, muista äänestää! Äänestämällä tulevissa vaaleissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, että nämä aiheet eivät jää vain keskustelun tasolle, vaan ensi eduskuntakaudella koulutukseen oikeasti panostetaan. Anna äänesi koulutukselle.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fiLisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet