17.2.2023

Työssään tasapainoilevat rehtorit

Rehtoreiden monipuolinen työnkuva tuo mielekkyyttä työpäiviin samalla niitä haastaen. Haastatteluiden mukaan rehtorit kokevat painetta työnsä aikatauluttamisesta.

ANNA-EMILIA KAUHANEN, HENNA HAKAMÄKI, SAMULI NYKÄNEN & ELINA ALA-HYNNILÄ
Opeopiskelija 1/23


Kuva: Pixabay

Rehtorit ovat koulujen tukipilareita, joiden työpäivät eivät koskaan ole samanlaisia. Mediasta saa helposti kuvan, että rehtoreita revitään kaikkialle työnpäivänsä aikana ja puhelin soi taukoamatta.

Keväällä 2021 julkaistussa rehtoribarometrissa käsitellään rehtoreiden työssäjaksamista ja sen mukaan jopa 45 prosenttia rehtoreista oli uupumisriskissä ja 20 prosenttia jo uupuneita. Enää 35 prosenttia vastaajista koki työnsä merkitykselliseksi ja koki myös saavansa tukea työssään, kun vielä vuoden 2020 selvityksessä innostuneiden määrä oli 55 prosenttia. Millaista arki rehtorin työssä oikeasti on?

Työn monipuolisuus

Koulut ovat usein isoja yhtenäiskouluja, joiden johtaminen on yleensä kahden-kolmen ihmisen vastuulla – rehtorin ja apulaisrehtoreiden. Alaisten joukko koostuu opettajista ja koulunkäynninohjaajista, jolloin alaisten määrä kasvaa helposti sataan henkeen. Henkilöstöjohtaminen on rehtoreiden tärkeimpiä tehtäviä koulussa.

– Alaisina on 70 opettajaa, yli 10 koulunkäynninohjaajaa ja vahtimestari, kertoo apulaisrehtori Pohjanmaalta.

Koulun henkilöstöjohtamisen lisäksi rehtorit pitävät myös yhteyttä oppilaiden vanhempiin.

– Olen yhteydessä vanhempien kanssa lähes päivittäin. Vanhemmat ottavat yhteyttä oppilaisiin liittyvissä asioissa pääsääntöisesti. Yhteydenotot tulevat Wilmassa, sähköpostin kautta sekä puhelinsoittoina, toteaa johtava rehtori Etelä-Karjalasta.

Koulut kannustavat vanhempia ottamaan yhteyttä pienelläkin kynnyksellä, jotta koulun ja kodin välinen yhteistyö pysyy.

– Ajattelin ennen apulaisrehtoriksi siirtymistä, että vanhemmat olisivat enemmän yhteydessä rehtoriin. Vaikka oppilaita koulussa on noin 600, ovat vanhemmat yllättävän vähän yhteydessä, kertoo apulaisrehtori Etelä-Karjalasta.

Täytyykö rehtorin olla tavoitettavissa ympäri vuorokauden?

Mediassa esillä olevissa keskusteluissa on noussut esille, että opettajien ja rehtorien täytyisi olla tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Työt seuraavat helposti vapaa- ajalle, joten virka-ajan rajaaminen on tärkeää.

– Työpuhelinta pidän auki kello 6.30–22, mutta tämän lisäksi on olemassa WhatsApp-kriisiryhmä, jossa tavoitettavissa koko ajan, kertoo apulaisrehtori Pohjanmaalta.

”Rehtoriksi kasvetaan.
Kun homman osaa, se on antoisaa.”

Rehtoreiden työaika virallisesti rajautuu virka- aikaan, mutta koulun johtajana rehtorin pitää olla tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella. Virka-ajan ulkopuolella rehtorit voivat itse määrittää kuinka yhteydenpito tapahtuu ja näin saavat rajattua itselleen vapaa- aikaa.

– Vanhempien tavoitettavissa olen pääsääntöisesti virka-aikana. Opettajien ja ohjaajien tavoitettavissa olen virka-ajan jälkeen sillä sairastumiset ja sijaisuudet tulee hoitaa. Olen kuitenkin sopinut henkilöstön kanssa, että yhteydenotot tapahtuvat kello 18 jälkeen viestein, kertoo apulaisrehtori Etelä-Karjalasta.

Työn kuormittavuus

Rehtoreiden työssä eniten kuormitti ajankäyttöön liittyvät tekijät. Työtä kuormittaa myös oppilaiden ristiriitojen selvittely tai siitä johtavat muut toimet.

– Eniten stressaa tilanteet, jossa huoltaja lähestyy tuohtuneena jostain tapahtuneesta, eikä asiaa ole ehditty vielä koulussa käsittelemään, toteaa apulaisrehtori Pohjanmaalta.

Lisäksi resurssien puute stressaa rehtoreita. Kouluissa ei ole tarpeeksi tukihenkilöstöä, jonka takia opettajien opetusaikaa kuluu muuhun toimintaan, kuin opettamiseen.

Rehtorit ovat huolissaan alaistensa jaksamisesta, joka heijastuu heidän oman työaikansa käyttöön.

– Paineita työssä aiheuttaa enimmäkseen aikatauluttaminen. Opettajien virka-aikana olen usein heidän käytettävissä ja varsinainen työaikani omille työtehtäville alkaa vasta opettajien lähdettyä kotiin, kertoo apulaisrehtori Etelä-Karjalasta.

Vaikka rehtorin työ vaatii paljon, niin työ on kuitenkin todella palkitsevaa, antoisaa ja mielenkiintoista.

– Rehtoriksi kasvetaan. Usein opettajat saattavat pikkuhiljaa ottaa vastuuta ja sitä kautta päätyä rehtoriksi, jolloin hommaan oppii pikkuhiljaa, eikä se tunnu kaaokselta.

Kun osaa rehtorin homman, se on antoisaa. Vaikka työtä on paljon, niin sitä on organisoitu eri tahoille, opettajille ja muille tekijöille. Rehtorin ei tarvitse yksin pitää hommaa kasassa, vaan vastuuta ja tehtävää voidaan jakaa, kommentoi apulaisrehtori Pohjanmaalta.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet