13.5.2020

Tulossa: Uudet suositukset opetusharjoittelulle

Harjoittelusuositusten päivitysprojekti on loppusuoralla.

VILI PELTOMÄKI & MARKUS HELIN
Opeopiskelija 2/20


Kuva: Freepik

Kuluneen lukuvuoden aikana kuudesta opeopiskelijasta koostuva työryhmä on kiertänyt kampuksilla tapaamassa soolilaisia ja harjoittelunohjaajia tavoitteenaan päivittää SOOLin suositukset opetusharjoittelulle. Mitä kaikkea päivitystyön edetessä on oikein tehty ja mitä tästä asiakirjasta on nyt jo hyödyllistä tietää?

Mikä juttu suositukset onkaan?

Suositukset opetusharjoittelulle on SOOLin edunvalvonta-asiakirja. Se sisältää nimensä mukaisesti suosituksiamme siitä, mitä asioita opetusharjoitteluissa tulisi huomioida ja ohjeita niiden toteuttamiseen. Itse asiassa tämä asiakirja on ainoa olemassa oleva valtakunnallinen suositusohjelma opetusharjoitteluille!

Kenelle suositukset on tarkoitettu?

Jokaiselle opeopiskelijalle (eli just sulle!), ohjaaville opettajille sekä opetusharjoittelua järjestäville korkeakouluille. Suositusten yhtenä tavoitteena onkin kehittää opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta sekä molemminpuolista ymmärrystä. Suositukset ovat siis päteviä aina jokaisessa harjoittelua koskevassa keskustelussa.

Miksi suositukset päivitettiin?

Soolilaiset kevään 2019 liittokokouksessa päättivät näin. Uudet suositukset haluttiin vastaamaan paremmin uusia opetussuunnitelmia ja kulkemaan linjassa vastapäivitetyn Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman kanssa. Nykyiset suositukset on hyväksytty vuonna 2015.

Kuka päivitti suositukset?

SOOLin hallituksesta me, Vili Peltomäki ja Markus Helin toimimme päivitysprojektin vetäjinä. Kokosimme työryhmän, johon saimme itsemme lisäksi mukaan neljä mahtavaa opeopiskelijaa eri kampuksilta ympäri Suomen. Työryhmä toteutti syksyn 2019 aikana paikallisesti useita kyselyitä ja haastatteluja, joihin osallistui reilut toista sataa opiskelijaa. Suuri kiitos jokaiselle!

Mitä uutta suosituksissa on?

Sisältöä laajennettiin ja tarkennettiin opiskelijoiden ajankohtaisten odotusten ja huolien mukaan. Suurena trendinä nousivat esiin toiveet käytännön vinkeistä työelämään. Harjoittelijat toivoivat muun muassa enemmän ongelmatilanteiden, kuten kiusaamisen läpikäyntiä. Yhdessä opettajankouluttajien yhteistyöverkosto eNorssin kanssa loimme asiakirjaan kokonaan uudet ”kootut vinkit ohjaajalle” ja ”ohjaavien opettajien neuvoja harjoittelijalle” -osiot.

Miten suositukset huomioi erilaiset opeopiskelijat?

Päivitysprojektin lähtökohtana oli mahdollisimman kattavasti ottaa huomioon eri koulutusaloilla opiskelevat, joten haastatteluja toteutettiin aina varhaiskasvatuksesta aikuispedagogeihin. Asiakirjaan kirjasimme ylös kohtaamiamme alakohtaisia erityishuomioita. Lisäksi sisältöjen päivittämisessä on huomioitu erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat.

Miten pääsen tutustumaan suosituksiin?

Uusien suositusten julkaiseminen on jonkin verran viivästynyt koronavirusepidemiasta ja poikkeusoloista johtuen, mutta ensi syksyn harjoitteluihin ne erittäin todennäköisesti ehtivät. Suositukset julkaistaan SOOLin nettisivuilla sekä printtijulkaisuna, jota voi sitten tilata maksutta SOOLin toimistolta. Seuraavassa Opeopiskelijan numerossa on kattava selonteko uusien suositusten sisällöstä. Pysy kuulolla!


PS. Entäs se kisa x-kirjaimella alkavasta harjoitteluun liittyvästä sanasta (Opeopiskelija 1/20)? Voiton vei nimettömänä pysyttelevä herra X ehdotuksellaan X (muuttuja): ”Harjoittelussa eteen voi tulla hyvin yllättäviä muuttujia ja tilanteita, aivan kuten työelämässäkin. Älä siis pelästy, jos tunti meneekin aivan toisin kuin suunnittelit. Joskus on hyvä antaa virtauksen viedä!”


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet