29.8.2014

Täytyy uskaltaa

Vaikka opettajat ovatkin eduskunnan suurin yksittäinen ammattiryhmä, ei meidän asioistamme kuitenkaan kuule isossa talossa juuri puhuttavan tai vähintäänkin puhetta on liian vähän.

MARKUS ROPPONEN
Soolibooli 4/14

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille! Etenkin paljon onnea sinulle, joka olet päässyt opiskelemaan korkeakouluun. Nauti opiskeluajastasi ja muista aina vaatia hyvää opetussuunnitelman mukaista opetusta. Anna myös palautetta saamastasi opetuksesta, se on sinun oikeutesi ja velvollisuutesi.

Tämä lukuvuosi tulee olemaan monella tapaa merkityksellinen. Koulutuksesta on leikattu tällä hallituskaudella mittavasti. Keväällä käydään eduskuntavaalit, joissa pääset käyttämään valtaasi ja päättämään siitä, mikä on politiikan suunta ja minkälaista yhteiskuntaa rakennetaan seuraavien neljän vuoden aikana.

Koulutusteemat esille

SOOLin jäsenet ovat ainejärjestöjensä kautta linjanneet liiton tavoitteet eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan. Vaalitavoitteet löytyvät SOOLin nettisivuilta osoitteessa www.sool.fi. Niitä kannattaa käyttää hyväksi kun valitset omaa ehdokastasi tai tenttaat häntä koulutusteemoista.

SOOLin mielestä koulutuksen leikkausten tie on nyt käyty loppuun, mikäli Suomi haluaa pitää kiinni nykymuotoisesta koulutusjärjestelmästä. Jo nyt koulutuksen taso ja ryhmäkoot vaihtelevat suuresti riippuen kuntien taloudellisesta tilanteesta sekä niistä arvovalinnoista, joiden perusteella olemassa olevat rahat ja resurssit kunnassa jaetaan.

Toivomme, että koulutus ja siihen liittyvät kysymykset olisivat vaalikeskusteluissa yhtenä kärkiteemana. Sinäkin voit osallistua ja olla mukana nostamassa koulutuskysymyksiä esille. Koulutus- ja kasvatusjärjestelmän tulee uudistua ja uusiutua jatkuvasti. Tähän tarvitsemme aikaansa edellä kulkevan opettajankoulutuksen sekä motivoituneet kouluttajat.

Uudistukset jumissa

Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1. elokuuta ja se tuo opettajalle lisää keinoja puuttua tilanteisiin koulun arjessa. Surullista on se, että vaikka laki on olemassa, monet lapset ja nuoret eivät saa siinä määrättyjä palveluita käyttöönsä. Monet kunnat eivät ole palkanneet riittävää määrää kuraattoreita, psykologeja ja muuta henkilökuntaa lain velvoittamalla tavalla. Lisäksi jo surullisen kuuluisaksi muodostunut varhaiskasvatuslain uudistus uhkaa jäädä tälläkin kaudella vähintäänkin torsoksi – jos sitä ylipäätänsä ehditään antaa eduskunnalle hyväksyttäväksi.

Uudet opetussuunnitelmat perusopetukseen ovat hyvässä vaiheessa, mutta lukioiden opseja ei juurikaan ole saatu tehtyä. Vireillä on myös ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen, mutta mistä siihen rahat ja yhtäläiset resurssit kaikille kokelaille? Suunnitelmat oppivelvollisuuden pidentämiseksi ovat muuttuneet matkan varrella eikä pidennys enää näyttäisi palvelevan syrjäytymisvaarassa olevia siten kuin alun perin oli tarkoitus.

Rohkeus takaisin

Vaikka opettajat ovatkin eduskunnan suurin yksittäinen ammattiryhmä, ei meidän asioistamme kuitenkaan kuule isossa talossa juuri puhuttavan tai vähintäänkin puhetta on liian vähän. Niin varhaiskasvatus- kuin muissakin koulutuskysymyksissä tarvittaisiin sitä rohkeutta, jota oli 60–70-lukujen taitteessa, kun nykyinen peruskoulujärjestelmä luotiin ja opettajankoulutusta uudistettiin.

Uudistukset eivät lähde mistään muualta kuin meistä opettajista, niin nykyisistä kuin tulevistakin. Tarvitaan paljon ääntä ja uskallusta, ei aina rahaa, mutta sitäkin enemmän rohkeutta uudistaa omaa toimintaansa ja opetustaan. Tehdään yhdessä parempi tulevaisuus Suomen lapsille ja nuorille!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet