27.8.2020

Tasapuolisuus opinnoissa on taattava myös poikkeuksellisina aikoina

Eri korkeakouluilla on pandemian suhteen toisistaan poikkeavia käytäntöjä, joten vaikka järjestelyt eivät ole kaikkialla samanlaisia, opiskelijoiden yhdenvertaisuus myös korkeakoulujen välillä on turvattava.

KALLE LIUSKI
Opeopiskelija 3/20

TÄTÄ TEKSTIÄ kirjoittaessa huoli pahenevasta koronatilanteesta on nostanut taas päätään. Maski- ja etätyösuositukset ovat tulleet osaksi alkavaa lukukautta. Samalla tilanne koskettaa hyvin paljon myös korkeakouluja ja opettajaopiskelijoita. Meidän kaikkien tärkeänä yhteisenä tehtävänä on huolehtia omasta ja toisten turvallisuudesta, mutta samalla yhteiskunnan eri toimintojen on pyörittävä uudella normaalilla tavalla.

Tämä lehti tulee syksyn opintojen aloituksen yhteydessä myös monelle uudelle opettajaopiskelijalle kotiin. Monella teistä innostus ja onnellisuus opiskelupaikasta sekä tulevista opinnoista on saattanut saada myös aikaan pientä huolta syksyn ja opintojen toteutuksesta. Ei kannata kuitenkaan huolehtia asiasta liikaa, vaan nauttia uudesta elämänvaiheesta rajoitusten puitteissa!

KEVÄÄLLÄ KORKEAKOULUT sopeutuivat hyvin haastavaan tilanteeseen. Tänä syksynä ollaan uuden edessä sen puolesta, että tuoreet opiskelijat tulee perehdyttää opintoihin ja osaksi korkeakoulumaailmaa poikkeuksellisilla tavoilla. Vastuu turvallisesta orientoitumisjakson toteutumisesta on korkeakoulujen lisäksi myös kaikkien opiskelijoiden harteilla. Eri korkeakouluilla on kuitenkin toisistaan poikkeavia käytäntöjä, joten vaikka järjestelyt eivät ole kaikkialla samanlaisia, opiskelijoiden yhdenvertaisuus myös korkeakoulujen välillä on turvattava.

OMAN OSANSA syksyyn tuovat myös opetusharjoittelut. Keväällä osa opetusharjoitteluista siirrettiin syksyyn ja suurin osa toteutettiin etänä, mutta nyt toimintatavat ja harjoitteluiden toteutus tulee miettiä uudelleen. SOOL päivitti uuden version Suosituksista ohjatulle opetusharjoittelulle tähän syksyyn. Poikkeuksellisina aikoina on tärkeä muistaa taata tasapuolinen mahdollisuus opetusharjoitteluun osallistumiseen kaikille opiskelijoille, sekä mahdollistaa turvallinen harjoittelun toteutus.

Jokaisella opetusharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla ja opetusharjoittelun ohjaajalla on edelleenkin myös omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Tärkeitä huomioita molemmille osapuolille on koottu uusiin suosituksiin. Toivottavasti myös tänä syksynä te yhdessä tutustutte näihin vastuisiin ja velvollisuuksiin SOOLin suositusten avulla.

KAIKESTA EPÄVARMUUDESTA huolimatta haluan toivottaa jokaiselle uudelle sekä opintoja jatkavalle opeopiskelijalle ja korkeakoulujen henkilökunnalle antoisaa syksyä. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet