7.11.2014

Perusopetuksen OPS-muutokset ovat haaste opettajankoulutukselle

SOOLin mukaan Opetushallituksen luonnoksissa uusiksi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiksi on paljon positiivisia uudistuksia. Huolta aiheuttaa kuitenkin opinto-ohjauksen riittävyys ja tulevien opettajien erityispedagoginen osaaminen.

Soolibooli 5/14

Opetushallitus uudistaa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita ja on pyytänyt muun muassa SOOLilta lausunnon laatimistaan luonnoksista. Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön 1.8.2016 alkaen.

SOOL katsoo luonnoksessa olevan paljon positiivisia uudistuksia ja tavoitteita. Siinä muun muassa nähdään lapset ja nuoret aktiivisina oppijoina, joita kannustetaan konkretian kautta aktiiviseen toimijuuteen ja ongelmien ratkaisemiseen.

SOOL pitää hyvänä kehityksenä myös valintaa luopua edellisen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista ja niiden korvaamista koko peruskoulun leikkaavilla seitsemällä laaja-alaisella osaamisalueella. Laaja-alaiset osaamisalueet vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita mutta niiden toteuttamiseen opettajat ja opettajaksi opiskelevat tarvitsevat työkaluja, lisämateriaaleja ja koulutusta.

Tieto- ja viestintäteknologian painotuksen lisääminen opetussuunnitelmaan on suunta, jota SOOL on jo pitkään toivonut. Ohjelmoinnin tuleminen kouluihin on tervetullut uudistus kohti tulevaisuutta.

SOOL on kuitenkin huolissaan opettajien osaamisesta toteuttaa ohjelmoinnin opetusta. Opetuksen järjestämisessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei laitteiden puuttuminen aiheuta eriarvoisuutta oppilaiden välillä luokka- tai koulutasolla, eikä valtakunnallisesti.

SOOL pitää tärkeänä opetuksen eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien nostamista opetuksen keskiöön. Opetuksen eheyttäminen ja oppiminen ilmiölähtöisesti oppiainelähtöisyyden sijasta linkittyy oppilaiden kokemusmaailmaan ja herättää heidän kiinnostustaan.

"Opettajankoulutus ei vastaa
tulevan opetussuunnitelman tarpeisiin."

SOOL on tyytyväinen siihen, kuinka opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa korostetaan yhteistyötä monitahoisesti. Oppilaita osallistetaan luomalla heille kokemuksia yhteistyöstä, osallistumisesta ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässään. Koulun ja kodin yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä oppilaalle suotuisasti, säilyttäen kasvatuksen ensisijaisen vastuun huoltajilla.

SOOLin mielestä on tärkeää huomioida erilaiset oppijat. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. SOOL on kuitenkin huolissaan opettajien erityispedagogisesta osaamisesta.

SOOL peräänkuuluttaa kaikki koulutusasteet kattavaa, yhtenäistä opinto-ohjausta ja on huolissaan siitä, toteutuuko riittävä ja laadukas opinto-ohjaus myös läpi nivelvaiheiden.

Tämän hetken opettajankoulutukset eivät SOOLin mukaan vastaa tulevan opetussuunnitelman tarpeisiin, joten valmistuneen opettajan pätevyys ei vielä takaa pätevyyttä toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet