20.3.2015

Opettajien palkoista leikataan

Työsuhteiden myöhentäminen vastaa noin kahden viikon lomautusta ja palkanalennusta uusille ja kuntaa vaihtaville opettajille.

MARKUS ROPPONEN
Soolibooli 2/15

Useat kunnat ovat päättäneet aloittaa uusien opettajien palkanmaksun opetusalan vakiintuneesta virka- ja työehtosopimuskäytännöstä poiketen vasta elokuun puolivälistä 2015. Aiemman ja vakiintuneen tulkinnan mukaan opettajien palkanmaksu on alkanut 1.8. Tästä on poikettu aiemmin ainoastaan työpaikan vaihtuessa, jolloin opettaja ei ole voinut saada elokuun alussa palkkaa kahdesta työstä samanaikaisesti.

Opettajan palkkaus on vakiintuneen tulkinnan kautta sovittu kokonaisuudeksi, jossa palkka on kohdistettu 1.8.–31.7. väliselle ajalle, jos opettajan velvollisuus on tehdä koko lukuvuoden 38 viikon työaika. Opettajilla ei ole samanlaista vuosilomaa kuin muilla palkansaajilla, vaan kesäajan keskeytyksestä on sovittu siten, että työajalta maksettu palkka kerrotaan luvulla 12 ja maksetaan ympärivuotisesti. 14 vapaaviikon palkka perustuu edeltäneen työkauden työn toteutumiseen.

Toisin sanoen opettajilla koko vuoden työstä maksettava palkka on jaettu maksettavaksi kuukausittain. Näin ollen on käsittämätöntä että jotkut opettajat saavat vuoden palkasta noin 17 prosenttia vähemmän kuin muut.

Laillisuuden rajat paukkuvat

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisen sekä työnantajan arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Kuten kaikki varmasti ymmärtävät, uusi vakiintuneen käytännön vastainen järjestely on niin viranhaltijalain kuin yhdenvertaisuuslain vastainen.

Työnantajapuolen yksipuoliset ja vakiintuneen käytännön vastaiset toimet synnyttävät kahden luokan kansalaisia opetustoimeen. Työsuhteiden myöhentäminen vastaa noin kahden viikon lomautusta ja palkanalennusta uusille ja kuntaa vaihtaville opettajille. Tämän lisäksi monet opettajat ovat jo nyt kesäajan palkatta, jolloin tämä uusi järjestely entisestään pidentää opettajan työttömyysaikaa.

Pahimmassa tapauksessa opettaja menettää vuosittain kahden ja puolen kuukauden palkan. Kahdessa vuodessa tämä tarkoittaa jo lähes puolen vuoden palkanleikkausta, puhumattakaan siitä jos uudelle opettajalle kertyy useita tällaisia vuosia putkeen.

Oppilaiden ja opettajien väheksyntää

Kaiken tämän lisäksi kuntien tekemä päätös vie pohjan laadukkaalta opetustyön suunnittelulta ja useissa tapauksissa vaikeuttaa merkittäväsi vastavalmistuneen opettajan ensimmäistä työvuotta. Uusi opettaja tarvitsee aikaa suunnitteluun, oppilaiden erityistarpeisiin tutustumiseen, oppimissuunnitelmiin perehtymiseen ja muuhun valmistelutyöhön.

Tämä työ on tehtävä, mutta ei palkatta. Oppilaiden oikeus laadukkaaseen opetukseen on vaarassa, jos opettaja saapuu töihin vasta opetuksen alkaessa. Opettajaa ei voida velvoittaa tekemään valmistelutöitä ilmaiseksi eikä hän myöskään lain mukaan voi saada käyttöönsä oppilastietoja ennen työsuhteen alkamista.

Myös hakumenettely on useassa kunnassa harhaanjohtava ja määräys­ten vastainen. Viranhakuilmoituksissa ilmoitetaan työn alkavan "elokuussa 2015", vaikka ilmoituksista tulisi käydä ilmi tarkka päivämäärä. SOOL on ottanut useassa yhteydessä voimakkaasti kantaa aisaan ja myös kehottanut opettajaksi valmistusvia olemaan tarkkana työnhaussa ja mahdollisuuksien mukaan hakeutumaan töihin niihin kuntiin, joissa toimitaan vastuullisesti ja noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet