18.5.2018

Open työaika murroksessa

Elokuussa starttaa kolmen vuoden perusopetuksen vuosityöaikakokeilu seitsemässä kunnassa. Tavoitteena on turvata riittävä aika opetuksen suunnitteluun ja arviointiin.

SUSANNA JOKIMIES
Soolibooli 3/18

Ammatteja häviää, joten säilyykö opettajan ammatti? Useimmat uskovat, että opettajan työ säilyy, mutta työn luonne muuttuu.

Opettaminen on muuttunut jo nyt yksilöllisemmäksi. "Kaikille samaa samaan aikaan" on vaihtumassa yksilölliseksi ja eriytetyksi oppimisen ohjaamiseksi. Arviointi on muuttunut jatkuvaksi ja monipuolisemmaksi ja erilainen yhteistyö on määrällisesti kasvanut. Oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt, mutta nykyinen työaikajärjestelmämme ei tätä työn muutosta riittävästi tunnista.

Tällä hetkellä perusopetuksessa lähes kaikki opettajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa. He saavat palkan sen perusteella, miten paljon he pitävät oppitunteja. Lisäksi korvataan tietyt erikseen sovittavat tehtävät. Elokuussa starttaa kolmen vuoden perusopetuksen vuosityöaikakokeilu seitsemässä kunnassa. Tavoitteena on turvata riittävä aika opetuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on sopinut mallista, jossa määritellään vuodelle tietty määrä työtunteja. Palkka lasketaan vuosityöajassa kaikkien työtuntien, ei pelkästään oppituntien mukaan, jolloin oppituntien laskemisesta siirrytään työtuntien laskemiseen. Tällöin työtunneissa huomioidaan oppituntien esi- ja jälkityöt, arviointityö, kokoukset, tapaamiset, kouluttautumiset ja kaikki muut opettajalle määrättävät työtehtävät.

Kokeiltavassa vuosityöaikakokeilussa tehdään suunnitelma, johon kirjataan kaikki opettajan työtehtävät ja niihin varattu työaika. Työnantaja vahvistaa sen ennen luku- tai työvuoden alkua. Lukuvuoden aikana opettaja pitää kirjaa siitä, paljonko työaikaa kuluu työtehtävien hoitamiseen. Esimies seuraa suunnitelman toteutumista ja tarvittaessa työaikasuunnitelmaa muutetaan.

Kokeilussa perusopetuksen opettajan vuosityöaika on 1 520 tuntia ja 38 työviikkoon jaettuna työtä olisi 40 tuntia viikossa. Tämä rajaisi siis määrän, johon opettajan kaiken työn olisi mahduttava. Ylimenevästä ajasta maksettaisiin erikseen palkkaa.

On tärkeä muistaa, että kyse on kokeilusta. Saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus arvioida, kuinka työaikamalleja jatkossa tulisi kehittää. Kokeilu voi vaikuttaa uudelle opettajalle haastavalta tai vaikeasti hahmotettavalta. Se edellyttää myös kykyä arvioida omaa työtä ja omaa työaikaa.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu herättää myös paljon huolta. Ongelmia syntyy, jos opettajan työhön nousee uusia tehtäviä, joille ei ole nykyisessä järjestelmässä palkkaperusteita ja opettaja päätyy tekemään työtä korvauksetta omalla ajallaan. Loppupeleissä kyse on siitä, että kaikki opettajan työ on arvokasta, josta kuuluu saada korvausta.

LÄHDE JA LISÄTIETOA
OAJ: Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet