16.2.2024

NOPE-koulutuksesta apua opettajan uran alkutaipaleelle

Nuori opettaja-, eli NOPE-koulutus on OAJ:n jäsenilleen tarjoama jäsenetu. Koulutuksen sisältö on räätälöity nuorten opettajien tarpeisiin ja palautteen perusteella koulutuksessa kerrotaan tiivistetysti kaikki se, joka opettajankoulutuksen aikana on opettajan työstä jäänyt kertomatta.

PETRA SILTAINSUU & ALEKSI TUPASELA
Opeopiskelija 1/24


Kuvat: OAJ

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä erityisesti niihin asioihin, joita nuori opettaja kohtaa työuransa alussa. Vertaistukea, itkua, naurua, ahaa-elämyksiä, kysymyksiä ja vastauksia – sitä on NOPE-koulutus pähkinänkuoressa. Jokainen on omanlaisensa ja arvokas koulutus, joka antaa paljon niin kurssilaisille kuin kurssin vetäjillekin. Vetäjinä toimivat OAJ:n alueelliset NOPE-kouluttajat, jotka ovat itsekin vielä nuoria opettajia.

Koulutuksessa painotetaan muun muassa nuoren opettajan työssä jaksamista, joka nousee joka kerta hyvin useaan otteeseen esiin. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi syitä siihen, miksi työhyvinvointi voi olla kadoksissa ja mitä asialle voisi tehdä. Kokemuksia jaetaan puolin ja toisin hyviksi havaituista tavoista pitää kiinni omasta ja muiden työyhteisön jäsenten hyvinvoinnista. 

Työssä jaksamisen lisäksi koulutuksessa perehdytään opettajan vastuu- ja velvollisuuskysymyksiin hyvin monipuolisesti. Käymme läpi tuttuja ja jopa päivittäisiä asioita työssämme, joita ei tule unohtaa toimiessamme opettajina. Milloin pitikään olla välituntivalvonnassa paikalla, saako opettaja tutkia repun tai kuka onkaan vastuussa uimahallissa?

Myöskään palkkaukseen liittyviä asioita ei NOPE-koulutuksessa ole unohdettu, vaan niitä käydään läpi yhteisesti. Koulutuksessa saa muun muassa vastauksia siihen, mistä kaikista osista palkka muodostuu, mistä oman palkkansa voi tarkistaa ja voiko omalla toiminnallaan vaikuttaa omaan palkkaansa.

Lisäksi koulutukseen osallistuvat opettajat saavat selkeän käsityksen siitä, millainen Opetusalan ammattijärjestö OAJ oikein on ja mitä konkreettista hyötyä on olla OAJ:n jäsen.

Miksi koulutukseen kannattaa osallistua?

Kaksipäiväisessä koulutuksessa yhtenä tärkeimmistä asioista on se, että nuoret opettajat pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan siitä, millaista on työskennellä työyhteisössä nuorena, vastavalmistuneena opettajana. Tästä nouseva keskustelu on aina todella antoisaa ja palkitsevaa, myös kurssin vetäjien näkökulmasta. 

Turvallisen tilan periaate on todella oleellinen osa koulutusta. Kaikille tehdään jo aluksi selväksi, että koulutuksessa on turvallista jakaa omasta työstään asioita ilman, että niitä jaetaan eteenpäin. Toisten kunnioitus, avoin ja keskusteleva ilmapiiri ovat kaikki avainasemassa onnistuneeseen NOPE-koulutukseen.

Koulutukseen tulevat opettajat työskentelevät eri koulutusasteilla, erilaisissa opettajan tehtävissä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yhdessä koulutuksessa voi olla opettajia varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluasteelle asti. Tämä tuo oman mausteensa koulutukseen. 

”Vertaistukea, itkua, naurua,
ahaa-elämyksiä, kysymyksiä
ja vastauksia.”

Käsitys siitä, miten monipuolinen meidän alamme on ja miten erilaista työ voi olla jopa saman kunnan sisällä, kasvaa koulutuksen aikana jokaisella. Se tuo koulutukseen osallistuneiden opettajien mukaan myös toivottua uutta näkökulmaa omaan työhön ja arvostus alaamme ja sen opettajia kohtaan on vain koulutuksen myötä kasvanut.

Eräältä koulutukseen osallistuneelta opettajalta tuli siitä kurssin lopuksi palautetta: ”On ollut mieletöntä huomata, miten osaavaa porukkaa meissä nuorissakin opettajissa on ja millaisissa tilanteissa meitä on jo työelämässä ehditty pyöritellä. Vau. Koulutuksen jälkeen on kyllä sellainen fiilis, että on meillä myös tulevaisuudessakin huippuja opettajia, joita tulee kohdella sen arvoisesti!”

Sen lisäksi, että koulutuksessa kohtaa opettajia eri koulutusasteilta, kuin missä itse työskentelee, tulee kohtaamisia myös samaa työtä tekevillä opettajilla. Koulutettavat ovat pitäneet paljon siitä, että he ovat päässeet jakamaan samaa työtä tekevien opettajien kanssa ajatuksiaan niin koulutuksen ”virallisissa” osuuksissa kuin vapaa-ajallakin. Verkostoitumista tapahtuu huomaamatta pitkin koulutusta, mikä on taas yksi hyvä syy osallistua koulutukseen!

Yhden kurssilaisen terveiset olivat seuraavanlaiset: ”NOPE-koulutus tuo tarvitun irtioton arjesta, kun ruoka on jonkun muun valmistamaa, yövytään mukavasti, rentoudutaan ja siinä samalla saadaan kuitenkin jutella töistä tavalla, johon ei normaalisti olisi aikaa tai jaksamista.”

Milloin NOPE-koulutukseen?

Tähän kysymykseen löytyy tuskin yhtä oikeaa vastausta. Toiset kokevat koulutuksen olevan hyödyksi heti työuran alkumetreillä, kun taas toiset kokevat saavansa koulutuksesta enemmän irti, kun työuraa on jo muutama vuosi takana päin. Silloin voi olla mahdollista paremmin reflektoida myös omia kokemuksiaan. 

Jotta NOPE-koulutukseen osallistumisen osalta saisi eniten irti, olisikin hyvä arvioida itse sitä milloin on valmis ottamaan lisää tietoa opettajan työelämästä vastaan sekä käsittelemään ja jakamaan muiden kanssa omia kokemuksiaan työelämästä.

Koulutukset ovat kuitenkin todella suosittuja, joten ihan viime tippaan ei omaa ilmoittautumistaan kannata jättää. Koulutettavilta kuulee aika ajoin palautetta siitä, että he ovat jo useamman vuoden yrittäneet päästä mukaan koulutukseen, mutta eivät ole ehtineet ilmoittautua ajoissa, ja paikat ovat ehtineet täyttyä. 

Osalla on myös tarinoita kollegoista, jotka ovat harmitelleet sitä, että koulutus on tästä syystä jäänyt kokonaan suorittamatta, kun työuraa on ehtinyt kulua jo hieman liian pitkä aika NOPE-koulutuksen kriteereitä ajatellen. Koulutukseen voivat osallistua alle 35-vuotiaat tai alle viisi vuotta opetustyössä toimineet OAJ:n jäsenet.

Kouluttajien kokemuksia kouluttamisesta

Toisten nuorten opettajien kanssa työskentely NOPE-koulutuksissa on kouluttajille ehdottomasti niitä vuoden parhaimpia hetkiä. Koulutukset tuovat mielekästä vaihtelua omaan virkatyöhön, kun pääsee välillä työskentelemään nuorten oppijoiden sijaan aikuisten kanssa, hieman erilaisessa ympäristössä ja erilaisten, vaikkakin arkityöhön liittyvien aiheiden ympärillä.

Koulutusviikonloput ovat toki kouluttajille pitkiä, etenkin kun työviikkoon tulee tällöin myös yksi työpäivä lisää. Viikonlopun jälkeen olo on usein väsynyt, mutta onnellinen. Hetkellisestä väsymyksestä huolimatta koulutukset tuovat todellisuudessa virtaa jaksaa arkityössä ja siksi me kouluttajat tätä haluamme myös tehdä. 

”Nopeimmillaan paikat täyttyvät
vain muutamassa minuutissa
ilmoittautumisen avaamisesta.”

Positiivisten kokemusten lisäksi kouluttaminen ylläpitää ja kasvattaa omaa ammatillista osaamista. Aikuisten kouluttaminen haastaa pohtimaan omia pedagogisia ratkaisuja uudella tavalla. Aihe­substans­seihin liittyvät kysymykset koulutettavilta ovat ajoin niin kinkkisiä, että asioita joutuu selvittelemään todella juurta jaksain ja hyödyntämään NOPE-kouluttajien verkostoja, jotta kysymyksiin vastaaminen on mahdollista. 

Lähtökohtaisesti koulutuksissa on sellainen periaate, että kouluttajat vastaavat koulutettavien kysymyksiin tai ainakin selvittävät kysyjälle vastauksen. Toisaalta koulutettavien tieto on juuri tämän vuoksi opetusalan vastuihin ja velvollisuuksiin sekä palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä sellaisella tasolla, että yleensä vastaukset löytyvät suoraan muistista. Tästä osaamisesta on ehdottomasti hyötyä myös virkatyössä, jossa myös kollegat luottavat NOPE-kouluttajien osaamiseen. 

Koulutuksissa saa aina myös nauraa, joskus jopa vedet silmissä, mikä tuo oman lisänsä hommaan.

Mitä NOPE-koulutuksen jälkeen?

Koulutuksen jälkeen koulutettavat palaavat työelämään entistä osaavimpina. OAJ:n tarjoamat koulutukset jäsenilleen eivät kuitenkaan pääty NOPE-koulutukseen. Koulutuksen jatkoksi on aloitettu OAJ:n alueyhdistysten toimesta vuonna 2023 Jatko-NOPE-nimellä kulkevat koulutukset. Niiden sisältö on suunnattu alle 40-vuotiaille tai alle kymmenen vuotta työelämässä toimineille jäsenille. 

Osallistuminen NOPE-koulutukseen ennen jatkokoulutusta ei ole pakollista, mutta suotavaa, sillä koulutuksen sisällöissä syvennetään NOPE-koulutuksissa käsiteltyjä aiheita. Nämä koulutukset ovat olleet alusta asti erittäin haluttuja ja nopeimmillaan Jatko-NOPE-koulutusten paikat täyttyvät vain muutamassa minuutissa ilmoittautumisen avaamisesta.

Kirjoittajat:
Petra Siltainsuu on erityisluokanopettaja ja NOPE-kouluttaja pääkaupunkiseudulla. Aleksi Tupasela on perusopetuksen rehtori ja NOPE-kouluttaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.


NOPE-koulutus?

  • Nuorille opettajille suunnattu koulutus työelämän tueksi.
  • Koulutukseen voivat osallistua alle 35-vuotiaat tai alle viisi vuotta opetustyössä toimineet OAJ:n jäsenet. Myös SOOLin valmistumassa olevat jäsenet voivat osallistua koulutukseen, jos koulutuksessa on tilaa.
  • Koulutus on kaksipäiväinen (pe–la).
  • Koulutuksia järjestetään keväisin ja syksyisin, valtakunnallisesti kymmenellä eri alueella. Oma alue määräytyy työpaikan sijainnin perusteella.
  • Koulutus on jäsenille maksuton.
  • OAJ maksaa koulutuksen ajalta osallistujien ansionmenetykset, matkakulut, majoituksen ja ruokailut.
  • Koulutukseen mahtuu kerralla 26 osallistujaa.
  • Koulutukseen voi osallistua vain kerran.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet